REKLAMA

GMINA ZAGÓRZ: Są pieniądze na rozbudowę sieci wodociągowej!

GMINA ZAGÓRZ. W dniu 4 lipca 2012 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej dla części miejscowości Zagórz i Tarnawa Dolna. Zakres prac obejmuje wykonanie: 40 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 4 przepompowni oraz 1 zbiornika wyrównawczego.

Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S. A. (lider) oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych w Jaśle Sp. z o. o. (partner).Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę ponad  7,7 mln zł z czego około 30 % stanowić będzie wkład finansowy Gminy Zagórz.

Środki pozabudżetowe na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 (Działanie 1.4 Infrastruktura Ochrony Środowiska. Schemat B Zaopatrzenie w wodę) Zakończenie  robót planowane jest na koniec czerwca  2013 r.
Grape 5s For Sale,
Black Grape 5 Footlocker,
Black Grape 5 Jordans,

06-07-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym: