All Activity

This stream auto-updates   

 1. Earlier
 2. jak to się dzieje że był konkurs na dyrektora szkoły na Nowym Zagórzu i ponoć wygrała Pani a już kolejna osobę Nowak powołuje na PO Dyrektora Szkoły na Nowym Zagórzu czemu ma służyć ta maskarada? Po co komisje z gminy i kuratorium ? Czy były jakieś uchybienia formalne? http://www.bip.ires.pl/gfx/umig-zagorz/files/prawo_lokalne/zarzadzenia/2018/pdf/Zarzadzenie_155.2018.pdf
 3. Jeszcze parę dni temu kilku rozprowadzeń nie było (BRAKOWAŁO) pomimo tego że były odnotowane na BIP były założone kolejne. Czy zakładanie na BIP rozporządzeń po tym jak pojawiły się ich zapowiedzi z czasem i datą nie jest nie właściwe z punktu widzenia prawa? CZY DOSZŁO DO ZŁAMANIA PRAWA ?
 4. Co dzieje się w szkole w Tarnawie ???? jednego dnia dyrektor składa rezygnacje http://www.bip.ires.pl/gfx/umig-zagorz/files/prawo_lokalne/zarzadzenia/2018/pdf/Zarzadzenie_163.2018.pdf a już w następnym zarządzeniu Nowaka czytamy http://www.bip.ires.pl/gfx/umig-zagorz/files/prawo_lokalne/zarzadzenia/2018/pdf/Zarzadzenie_164.2018.pdf zastanawiam się po co ta rezygnacja i powołanie czemu ma to służyć?
 5. ZARZĄDZENIA burmistrza Zagórza ciekawa lektura - widać duże problemy w Gminie Zagórz ? ZOBACZCIE SAMI KTOŚ DOSTRZEGA CIEKAWE I NIEPOKOJĄCE SPRAWY ? http://umig-zagorz.ires.pl/17834,18066,24634,27523/27523/
 6. A pomnika pana prezydenta Kaczyńskiego jak nie było tak nie ma.
 7. tak poza tematem jestem ciekawa gdzie pracuje radny Pyrc ze ma czas kilka razy do godziny 15 byc w domu nawet z zakupami .Super pracodawca ze sie na to godzi tez bym tak chciala.
 8. Wiadomo kto dyrektorem w szkołach i przedszkolu w Gminie Zagórz – czy kogoś to jeszcze dziwi ?
 9. Dlaczego nikt nie konsultuje z mieszkańcami tego że nie ma na chodniki i drogi, dziury są w ulicach a z naszych podatków mają być budowane pomniki ? Jaka kwota ma być przeznaczona na przebudowę placu za kinem i pomnik? Czy nie lepiej inwestować w rzeczy które chcą zrobić mieszkańcy i z których codziennie korzystają ? Dlaczego nikt nie pyta mieszkańców co potrzebują na osiedlach i sołectwach ?
 10. Od dłuższego czasu zastanawiam się w jakim kierunku zmierza gmina Zagórz i czy obecna władza ma jakikolwiek pomysł na to co powinno się robić w Gminie Zagórz. To wszystko coraz dziwniej wygląda z jednej strony burmistrz i radni chcieli i być może nadal chcą rozbudowywać wysypisko (pytanie kto będzie gasił pożary) i budować kompostownie? Z drugiej strony odbudowujemy klasztor za miliony złotych a w tym samym czasie w szkołach brakuje na wszystko. Brakuje na chodniki i drogi brakuje na wiele podstawowych spraw a nawet podobno ma powstać pomnik konfederatów w Zagórzu ? Czy ta władza może nam zgotować tylko chaos i kłutie ?
 11. ZUT w Zagórzu czy jest dobrze zarządzany? Czy mieszkańcy Gminy Zagórz dokładają do funkcjonowania ZUT i jakie są to kwoty? Ile członków rodziny "władzy" pracuje w ZUT? Kiedy był ostatnio niezależny audyt w ZUT? Czy ZUT może w Gminie Zagórz remontować drogi , mostki itd dlaczego tego nie robi tak jak to robią inne spółki komunalne np. w Sanoku? Ile zarabiają w ZUT prezesi inni pracownicy i czy płaca jest adekwatna do pracy? Ile osób pracuje w ZUT i jakie są koszty miesięczne płac w ZUT?
 12. Szanowna Pani skarbnik Ryszardo Bartosik, MY MIESZKAŃCY gminy Zagórz prosimy o przedstawienie sytuacji finansowej jaka jest obecnie i jakie są perspektywy finansowe w Gminie Zagórz przy założeniu że gmina zaczyna spłacać kredyty oraz obligacje i czy ma inne zobowiązanie finansowe? Jak majątek ma gmina i co jeszcze może sprzedać? Czy lasy w Gminie Zagórz są jeszcze jakimś zapleczem finansowym i w jakim procencie zostały wycięte? Jaki ruchomości i nieruchomości gmina sprzedała lub planuje sprzedać ? Jakie dochody lub straty Gmina czerpie z wysypiska śmieci ? Ile Gmina zapłaciła za budowę wysypiska dróg, procesów sądowych jeśli były i innych pochodnych jeśli takowe były i jakie uzyskała dochody z tytułu budowy wysypiska z uwzględnieniem inflacji. Ile kosztowały prace związane z próbą budowy kompostowni - czas pracy pracowników, firm zewnętrznych i wszelkich umów cywilnoprawnych.
 1. Load more activity