REKLAMA

tvPolska.pl : Pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Oglądaj NA ŻYWO!

|

tvPolska.pl : Pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Oglądaj NA ŻYWO!

tvPolska.pl : Dziś drugi dzień 39.posiedzenia Sejmu. Jeden z najważniejszych punktów dotyczy pierwszego czytania rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022! Śledź transmisję na żywo!

Grafika poglądowa

godz. 9:00 – 14:30 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1624) (pkt 16)

– Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (druk nr 1630) (pkt 17) (debata średnia w łącznej dyskusji nad pkt 16. i 17.)

– Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1633 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 18) – punkt nie zostanie rozpatrzony na bieżącym posiedzeniu

godz. 14:30 – 15:00 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r. (druki nr 1417 i 1559) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 19)

godz. 15:00 – 15:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku (druki nr 1443 i 1557) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 20)

godz. 15:30 – 16:00 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku (druki nr 1445 i 1558) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 21)

godz. 16:00 – 18:00 Głosowania, w tym:

– Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:

– Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych na temat stanu cyberbepieczeństwa państwa, a także szczegółów przeprowadzonego ataku hakerskiego na skrzynkę mailową ministra – członka Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz jego żony

– Informacja rządu na temat wskazania przyczyn, skutków i konsekwencji nakazania w formie środka tymczasowego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu roszczeń reprywatyzacyjnych

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży oraz o edukacji o zdrowiu i seksualności

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1643 i ) (pkt 22)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1641 i ) (pkt 23)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1642 i ) (pkt 24)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1644 i 1647) (pkt 25)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druki nr 1640 i 1649) (pkt 26)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1635 i 1648) (pkt 27)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1639 i 1654) (pkt 28)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 1636 i 1658) (pkt 29)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (druki nr 1637 i 1660) (pkt 30)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 1638 i 1659) (pkt 31)

– Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej) (druki nr 1572 i 1626) – głosowanie (pkt 32)

– Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr …) (pkt 33)

godz. 18:00 – 20:15 – Pytania w sprawach bieżących (pkt 34)

godz. 20:15 – 21:45 – Informacja bieżąca (pkt 35)

godz. 21:45 – 22:30 – ew. oświadczenia poselskie

14-10-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.