REKLAMA

Mieszkańcy i Przyjaciele Gminy Zagórz nie zawiedli! (ZDJĘCIA)

GMINA ZAGÓRZ. Wystosowany w sobotę 26.02 br. m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych apel w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy spotkał się z ogromną życzliwością i szczodrością zarówno wśród mieszkańców, jak i przyjaciół oraz partnerów zagórskiej gminy.

Bardzo cenne i różnorodne formy wsparcia popłynęły nie tylko ze strony lokalnych środowisk ale również z odległych miejsc Polski, jak i z zagranicy. Od pierwszych godzin akcji angażowały się w nią gminne placówki oświatowe (szkoły i przedszkola), jednostki samorządowe, prywatne firmy, parafie, Strażacy Ochotnicy, Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne organizacje społeczne, także te działające bardzo daleko od Zagórza. Przykładem takiej właśnie aktywności stała się charytatywna kampania ogłoszoną i koordynowaną za pośrednictwem łowieckiego bloga „Sudecka Ostoja”, która uruchomiła prawdziwą lawinę aktywności kół łowieckich zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim.

Wymiernym efektem spontanicznej ofiarności w dużej mierze anonimowych osób stało się kilkanaście ton różnego rodzaju artykułów (m.in. żywność, środki higieniczne) zgromadzonych i rozdystrybuowanych do odbiorców na Ukrainie przy udziale współpracujących z Gminą Zagórz instytucji kompetentnych w kwestii niesienia humanitarnej pomocy dla ukraińskich uchodźców.

Zbiórka artykułów gromadzonych w zorganizowanym przy siedzibie urzędu magazynie nadal trwa. Wszystkich potencjalnych darczyńców, którzy chcieliby się w nią włączyć prosimy o uprzedni kontakt z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagórzu (tel. 13 46 23 373 e-mail: mgops@zagorz.pl) celem konsultacji aktualnie najbardziej potrzebnego asortymentu.

W chwili obecnej przy wsparciu ze strony zagórskich i sanockich przedsiębiorców Gmina Zagórz pomaga organizacjom pozarządowym zajmującym się przekazywaniem pomocy na rzecz Ukrainy koordynując transport i logistykę pomocy humanitarnej docierającej do Zagórza m.in. ze Szwajcarii, Niemiec, Słowenii, Francji oraz Litwy.

materiały nadesłane


10-03-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie