REKLAMA

Wybierz studia przyszłości. Studiuj Zarządzanie w administracji

Nowoczesna administracja wymaga nowoczesnego zarządzania nią. Urzędy potrzebują specjalistów w zakresie planowania pracy urzędu i skutecznego zarządzania nimi. Takich właśnie ekspertów wykształci Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od najbliższego roku akademickiego uczelnia uruchamia specjalność ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI na studiach I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE.

W ramach specjalności nauczymy Cię jak być dobrym planistą i skutecznym menedżerem w strukturach administracji publicznej. Do sprawnego działania urzędów niezbędni są bowiem wykwalifikowani pracownicy, łączący umiejętności kierownicze ze znajomością mechanizmów prawnych funkcjonowania administracji publicznej.

Program kształcenia inspirowany jest aktualnymi tendencjami do przenoszenia wzorców zarządzania z sektora prywatnego do sektora publicznego.

Studenci specjalności w czasie studiów mają możliwość realizacji dodatkowych, nieodpłatnych kursów i zdobycia certyfikatów z zakresu administracji cyfrowej:

  • Certyfikat e-DOK – certyfikat wydawany wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, potwierdzający umiejętności zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników w administracji publicznej,
  • Certyfikat Legislator/ABCPRO – certyfikat wydawany wspólnie z ABC PRO sp. z o.o., potwierdzający umiejętność obsługi Edytora Aktów Prawnych XML Legislator Standard.

009

W programie studiów m.in.:

  • struktury administracji publicznej.
  • zarządzanie w administracji publicznej,
  • instytucje prawa i postępowania administracyjnego,
  • efektywność finansowa w administracji publicznej.

A co po studiach?

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w: urzędach, spółkach komunalnych, organach jednostek samorządu terytorialnego, sądach.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku Ekonomia lub Administracja.

Podanie na studia możesz złożyć tylko do 30 września 2017 roku. Nie czekaj! wsiz.rzeszow.pl

Artykuł sponsorowany
18-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: