REKLAMA

Owocna wizyta u szwajcarskich partnerów (FILM, ZDJĘCIA)

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W dniach 26 – 30 maja 2013 r. delegacja z Gminy Zagórz odbyła wizytę studyjną w gminie Villars-sur-Glâne. Pracowity i owocny pobyt u szwajcarskich partnerów był kolejnym etapem partnerskiego projektu Gminy Zagórz (Polska) i Villars-sur-Glâne (Szwajcaria).

Nazwa projektu: „AKADEMIA DEMOKRACJI I ROZWOJU – kształtowanie lokalnego aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzajemny transfer wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania podstawowych problemów społeczności lokalnych w oparciu o doświadczenia samorządowe Gminy Zagórz (Polska) oraz Villars-sur-Glâne (Szwajcaria)”.

W składzie 36-osobowej delegacji znaleźli się m.in.: burmistrz Zagórza Ernest Nowak, wicestarosta Powiatu Sanockiego Wacław Krawczyk, komendant Placówki Straży Granicznej w Sanoku ppłk Andrzej Siwiec, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku bryg. Krzysztof Dżugan, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku Wojciech Wydrzyński, prezes Zakładu Usług Technicznych w Zagórzu Marian Hniłka, samorządowcy, dyrektorzy szkół, młodzież szkolna oraz liderzy organizacji społecznych z terenu Gminy Zagórz. Dobór uczestników projektu wynikał z ustalonych wcześniej ze stroną szwajcarską obszarów wymiany doświadczeń, które wytyczały trzy osie tematyczne: 1) bezpieczeństwo publiczne, 2) sport, kultura i oświata oraz 3) samorząd i gospodarka komunalna.

Jednym z ciekawszych doświadczeń szwajcarskich, które bez wątpienia warto upowszechniać w naszych realiach to idea współpracy i komplementarności przejawiająca się w relacjach pomiędzy przedstawicielami gmin i ich związków, dystryktów, kantonów i służb funkcjonujących w bardzo specyficznym systemie szwajcarskiej demokracji lokalnej. Dlatego też do udziału w wizycie studyjnej zaprosiliśmy przedstawicieli służb i instytucji różnych szczebli, z którymi na co dzień współpracujemy rozwiązując konkretne problemy zarówno mieszkańców Gminy Zagórz, jak i pozostałych gmin Powiatu Sanockiego – podkreśla burmistrz Zagórza Ernest Nowak.

Pomimo bariery językowej beneficjenci projektu szybko znaleźli wspólny język. Fakt ten zaowocował ożywioną wymianą doświadczeń we wszystkich wspomnianych wcześniej obszarach tematycznych. Duża w tym zasługa członków 9-osobowej Rady Wykonawczej Villars-sur-Glâne z burmistrz Eriką Schnyder na czele oraz sekretarza gminy Emmanuela Roulin, którzy z wielką starannością przygotowali program wizyty studyjnej i z zaangażowaniem przyjęli polską delegację.

Gospodarze zapoznali uczestników wizyty z mechanizmami działania szwajcarskiej demokracji bezpośredniej. Grupa polskich samorządowców miała okazję przekonać się, jak model ten funkcjonuje w praktyce, biorąc udział w sesji 50-osobowej Rady Generalnej Gminy Villars-sur-Glâne, podczas której podsumowano wydatki gminy w 2012 roku oraz omawiano bieżące problemy gminy. Uczestnicy projektu, podzieleni na mniejsze zespoły robocze odwiedzili spalarnię śmieci, stację uzdatniania wody pitnej, halę sportową, teatr, placówkę lokalnej ochotniczej straży pożarnej, posterunek policji, pogotowie ratunkowe i dom spokojnej starości. Polska delegacja została również podjęta przez prezesa zarządu grupy energetycznej, działającej na terenie gminy Villars-sur-Glâne i gmin sąsiednich, co dało możliwość zwiedzenia elektrowni wodnej, będącej częściowo własnością gmin.

W projekcie uczestniczyła również 8-osobowa grupa młodzieży z Gminy Zagórz, która została przyjęta przez ośmiu uczniów z gminy Villars-sur-Glâne. Każdy z polskich uczniów mieszkał w domu swego szwajcarskiego opiekuna i razem z nim chodził do szkoły, biorąc czynny udział w zajęciach lekcyjnych. Nad koordynacją wizyty młodzieży czuwała Caroline Denervaud, członkini Rady Wykonawczej Villars-sur-Glâne odpowiedzialna za sprawy edukacji.

Projekt „Akademia Demokracji i Rozwoju” jest dofinansowany ze środków Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ważnym elementem wizyty studyjnej w Villars-sur-Glâne były premiery zrealizowanych w ramach projektu filmów promocyjnych na temat obu partnerskich gmin (patrz poniżej). A jak przedstawia się harmonogram dalszych działań projektowych?

Powoli zbliżamy się do końca. Akcentem wieńczącym działalność „Akademii Demokracji i Rozwoju” będzie rewizyta Szwajcarów w Gminie Zagórz zaplanowana na początek października bieżącego roku – informuje Jerzy Zuba– współautor i współkoordynator projektu.


źródło: Urząd Miasta i Gminy Zagórz

 
Buy Jordan 5s,
Air Jordan Retro 5 Bel Air,
Jordans Outlet,

06-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym: