REKLAMA

Ewakuacja zagórskiego gimnazjum! Międzynarodowa akcja służb ratowniczych (FILM, ZDJĘCIA)

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W Gimnazjum nr 2 w Zagórzu pojawili się narkotykowi dealerzy. Dyrektor szkoły zarządził ewakuację placówki. Chwilę później okazało się, że młodzi przestępcy mają sojuszników, którzy uciekając, ulegli wypadkowi drogowemu. Na szczęście w pobliżu były służby ratunkowe. Zobacz przebieg akcji!

Gimnazjum nr 2 w Zagórzu stało się areną międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych będących jednym z elementów projektu pn. Obywatelska Międzynarodowa Akademia Bezpieczeństwa Publicznego (OMABP) ”Zielone Bieszczady 2013” realizowanego w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem bezpieczniej”

Funkcjonujący od 2007 roku program łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Środki na realizację inicjatyw lokalnych wpisujących się w taką filozofię budowania systemów ochrony bezpieczeństwa ludności są udzielane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) w formie dwuetapowych konkursów. W bieżącym roku do etapu wojewódzkiego zgłoszono 39 aplikacji z całego Podkarpacia. Wniosek Gminy Zagórz znalazł się wśród siedmiu projektów rekomendowanych do udzielenia dofinansowania przez MSW. Ostatecznie członkowie ministerialnego zespołu oceniającego po analizie 110 wniosków z całej Polski wytypowali 35 najlepszych, wśród których znalazła się oferta Gminy Zagórz.

Realizację projektu zainaugurowało spotkanie organizacyjne, które odbyło się 14 kwietna br. w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz. W odpowiedzi na zaproszenie burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka w roboczej naradzie wzięło liczne grono przedstawicieli partnerskich  instytucji i służb, w którym znaleźli się m.in.: insp. Mirosław Pawełko – komendant powiatowy Policji w Sanoku, bryg. Krzysztof Dżugan – Komendant Powiatowy PSP w Sanoku, ppłk Adam Zarzyczny – Dyrektor Aresztu Śledczego w Sanoku, Robert Gołkowski – prezes Zarządu Odziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Zagórzu, Bogusław Mołczan – komendant gminny ZOSP RP w Zagórzu, Tomasz Rudy – dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Zagórzu, Melchior Ryniak – dyrektor Gimnazjum w Tarnawie Dolnej oraz Oleksandr Svyatkevych – kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. W toku spotkania kierownicy poszczególnych służb i instytucji oddelegowali swych koordynatorów odpowiedzialnych za realizację kolejnych etapów projektu.

Trafna diagnoza warunkiem skutecznej terapii

Jednym z najważniejszych działań projektowych determinujących przebieg całego przedsięwzięcia było przeprowadzenie w Gimnazjum Nr 2 w Zagórzu oraz w Gimnazjum w Tarnawie Dolnej badania ankietowego obrazującego poziom bezpieczeństwa na terenie wspomnianych placówek oświatowych. Na życzenie  kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w ankiecie opracowanej przez psychologa mgr Teresę Sieniawską znalazły się m.in. pytania dotyczące oceny skuteczności pracy i rozpoznawalności w lokalnym środowisku funkcjonariuszy Posterunku Policji w Zagórzu. Co ciekawe analiza wyników przywołanego tu badania w zakresie kompetencji uczniów i nauczycieli w udzielaniu pierwszej pomocy potwierdziła celowość przeprowadzenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W szkoleniu tego rodzaju zorganizowanym na przełomie maja i czerwca wzięła udział 15 osobowa grupa beneficjentów, wśród których znaleźli się m.in. funkcjm.in.: funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej, członkowie OSP oraz nauczyciele. Duże zainteresowanie pedagogów z Gminy Zagórz kursem  zrealizowanym przy współpracy Bieszczadzkiej Grupy GOPR w Sanoku oraz szkoleniowców z jasielskiej Firmy Szkoleniowej „Premed” ma swoje uzasadnienie w wynikach ankiety, gdzie zdecydowana większość uczniów (79%) i nauczycieli (60%) zadeklarowała chęć poszerzania swej wiedzy i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy.

Narkotykowi dealerzy w zagórskim gimnazjum…

Pojawili się w piątek 21 czerwca 2013 dokładnie o godz. 11.30. Na szczęście byli to pozoranci, których obecność uruchomiła ciąg zdarzeń wymagających interwencji: dyrekcji szkoły, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, wszystkich dziewięciu jednostek OSP z terenu Gminy Zagórz, Pogotowia Ratunkowego, Służby Więziennej, GOPR-u oraz Służby Ochrony Kolei. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku ubiegłorocznych, międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych w Kalnicy polskich funkcjonariusze i ratowników skutecznie wspierali studenci Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. Motywem przewodnim współdziałania wyszczególnionych tu służb była ewakuacja uczniów i nauczycieli zagórskiego gimnazjum. W realiach ćwiczeń dyrektor zagórskiego gimnazjum zarządził ją po tym jak na teren szkoły wtargnęli agresywnie zachowujący się osobnicy, którzy w dalszym ciągu akcji ratunkowej okazali się narkotykowymi dealerami. Niespodziewany rozwój sytuacji spowodował, iż wspólnicy intruzów oczekujący na swych kompanów w samochodzie zaparkowanym na przyszkolnym parkingu w popłochu próbowali odjechać spod szkoły. Niestety kierowca trefnego pojazdu spowodował kolizję w wyniku, której poważnych obrażeń doznali pasażerowie pojazdu siedzący z przodu auta. Rannych ze zniszczonego samochodu przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobywali strażacy. Stało się to bezpośrednio po widowiskowej akcji funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, którzy w zdecydowany sposób musieli poskromić agresję dwóch pozostałych pasażerów. Obaj mężczyźni nie chcieli dobrowolnie opuścić pojazdu nafaszerowanego „narkotykami”, które wytropił specjalnie wyszkolony w tym celu pies prowadzony przez przewodnika za Straży Granicznej. Po zdaniu przez nauczycieli meldunków dyrektorowi odnośnie liczebności ewakuowanych klas okazało się, że na poddaszu zagórskiego gimnazjum utknęła 20 – osobowa grupa gimnazjalistów razem ze swoją wychowawczynią. Na domiar złego młodzież znalazła się w bezpośrednim kontakcie dwójki wspomnianych wcześniej dealerów narkotykowych, którzy zabarykadowali się w pracowni chemicznej wypełnionej po brzegi żrącymi substancjami. Siłowa interwencja stwarzała ogromne niebezpieczeństwo dla uczniów. Patową sytuację przełamali psycholog i negocjator z Aresztu Śledczego w Sanoku, którzy przekonali intruzów do poddania się. Niestety dosłownie na chwilę przed oddaniem się w ręce funkcjonariuszy Policji zdesperowani przestępcy zaprószyli ogień we wspomnianej wcześniej pracowni chemicznej. Kłębiące się opary chemikaliów i rozprzestrzeniający się błyskawicznie ogień utrudniały ewakuację poszkodowanych. Ostatnia grupa uczniów wraz ze swoją wychowawczynią opuściła poddasze zagórskiego gimnazjum przy pomocy specjalistycznego podnośnika. Dodatkowym utrudnieniem tego epizodu akcji ratowniczej był upozorowany zanik wody w hydrancie, który zmusił do błyskawicznego utworzenia blisko 1000 – metrowej linii gaśniczej zasilanej wodą z rzeki Osława.

Ciąg dalszy nastąpi…

Akcentem wieńczącym ćwiczenia był poczęstunek prawdziwą strażacką grochówką serwowaną bezpośrednio z kuchni polowej. Podsumowanie ratowniczych manewrów nastąpiło podczas konferencji zorganizowanej w zagórskim Hotelu „Nad Osławą”. Zaproszeni goście i obserwatorzy ćwiczeń, wśród których znaleźli się m.in.: starszy wizytator Mariola Kiełboń – przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, bryg. Lesław Penar – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sanoku, mjr Robert Ziajka – zastępca Komendanta Placówki SG w Sanoku, podinsp. Łukasz Dytkowski – I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku, ppłk Adam Zarzyczny – dyrektor Aresztu Śledczego w Sanoku, Adam Siembab – dyrektor SP ZOZ,  Vasyl Kovalczyk – przedstawiciel Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia, Zdzisław Urban – komendant posterunku Służby Ochrony Kolei w Zagórzu, oraz prezesi i naczelnicy jednostek OSP w: Zagórzu, Porażu, Tarnawie Górnej, Tarnawie Dolnej, Łukowem, Średnim Wielkim, Mokrem, Czaszynie i Zahutyniu – zostali zapoznani z wynikami wspomnianej wcześniej ankiety szkolnej. Burmistrz Zagórza Ernest Nowak dziękując wszystkim służbom i instytucjom zaangażowanym w realizację projektu podkreślał, że przedstawione wyniki badań ankietowych będą obiektem wnikliwych analiz kompetentnych instytucji i organów. Na ich podstawie zostaną wdrożone konkretne rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na z terenu Gminy Zagórz. Przedstawiciele instytucji i służb zaangażowanych w realizację projektu bardzo wysoko ocenili aktywność zagórskiego samorządu na polu ochrony bezpieczeństwa ludności deklarując wolę kontynuacji i rozwoju dotychczasowej współpracy. Biorąc pod uwagę fakt, iż 39% gimnazjalistów biorących udział w ankiecie zadeklarowało, że spożywało już alkohol a kolejne 7 % respondentów przyznaje się do kontaktów z miękkimi narkotykami (najczęściej marihuana) działań edukacyjno – profilaktycznych nigdy za wiele. Nieprzypadkowo kolejnym działaniem w  ramach OMABP będą warsztaty szkoleniowe z udziałem nauczycieli, samorządowców oraz przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne poświęcone prawnym i praktycznym aspektom zapobiegania i zwalczania zjawisk patologicznych takich jak narkomania i alkoholizm. Dodatkowo każdy uczeń z terenu Gminy Zagórz już we wrześniu otrzyma pakiet składający się z odblaskowych gadżetów i broszury informacyjnej stanowiącej pokłosie całego projektu.

Realizacja tak wielowątkowego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które przyznało nam dotację w kwocie 33 770,00 zł. Nasz projekt zwłaszcza od strony praktycznej nie miałby szans realizacji bez pomocy i zaangażowania ze strony wszystkich naszych partnerów, którym serdecznie dziękujemy – podsumowuje Jerzy Zuba – autor i koordynator OMABP ”Zielone Bieszczady 2013”.

źródło: tvPodkarpacie.pl, RED., materiał nadesłany
Jordan 5 Bel Air For Sale,
Jordan 5 2013,
Jordan Bel Air 5s,

25-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym: