REKLAMA

Ogłoszenie przetragu: przedmiotem przetargu jest nieruchomość w miejscowości Poraż

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość w miejscowości Poraż.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:

-Nieruchomość, objęta KS1S/00049965/7, oznaczona numerem działki 2044/7 o pow. 0,1775 ha, położona w miejscowości Poraż. Działka posiada kształt wielokąta nieforemnego. Dojazd do działki dobry- drogą o nawierzchni utwardzonej. Najbliższe otoczenie stanowią grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi w zabudowie zagrodowej. Posiada możliwość uzbrojenia.

cena wywoławcza 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

wadium 3 000,00 zł

wysokość min. postąpienia 300,00 zł

Wniesienie wadium w terminie do dnia 21 czerwca 2013 r.
Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bakowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu

Jordan 11s,
Jordan Bred 11s,
Bred 11s 2012,

06-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym: