REKLAMA

Zagórz wśród najlepszych samorządów Podkarpacia!

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Koniec roku zawsze inspiruje do czynienia bilansów i podsumowań. Są one miarodajne wówczas kiedy dokonują  ich niezależne i fachowe gremia. Bez wątpienia o takiej sytuacji można mówić w przypadku konkursu „ZŁOTA SETKA GMIN PODKARPACIA”.

W tym prestiżowym rankingu najlepszych samorządów Podkarpacia w roku 2011, organizowanym przez Gazetę „Nowiny” oraz Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie olbrzymi postęp – zwłaszcza w porównaniu do notowań z ubiegłej kadencji odnotowała Gmina Zagórz. Udział w konkursie wymagał od samorządów wypełnienia ankiet dotyczących roku 2011, dotyczących działań podjętych w poszczególnych kategoriach: Turystyczna Gmina Podkarpacia, Lider Globalizacji, Skuteczny Beneficjent Środków Unijnych oraz Kreator Kapitału Społecznego.

Zsumowanie wyników w poszczególnych kategoriach dało Gminie Zagórz w klasyfikacji ogólnej wysoką 13 pozycję na 160 zgłoszonych samorządów. Zagórski samorząd wyprzedził m.in. Ustrzyki Dolne (14), Lesko (16) oraz Sanok (19). W kategorii gmin miejsko – wiejskich Gmina Zagórz uplasowała się na 3 pozycji – tuż za Nową Dębą i Niskiem.

W porównaniu do notowań z roku 2010 kiedy to zagórski samorząd w ogólnej klasyfikacji znalazł się aż na 108 pozycji widoczna jest bardzo wyraźna tendencja wzrostowa. Co ciekawe pozytywny przełom w rozwoju społeczno – gospodarczym zagórskiej gminy potwierdzają także wyniki innych sondaży.

Mowa tu o tegorocznej edycji Rankingu Gmin Podkarpacia przeprowadzonego przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA), we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie. W przywołanej tu klasyfikacji obejmującej wszystkie podkarpackie gminy z wyłączeniem miast na prawach powiatu (Rzeszów, Przemyśl, Tarnobrzeg i Krosno) – zagórska gmina uplasowała się na 9 pozycji! Autorzy rankingu brali pod uwagę m.in.: dochód własny gminy, wydatki inwestycyjne, ilość zdobytych pieniędzy z programów Unii Europejskiej, saldo migracji a nawet wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. Wszystkie dane przeliczane zostały w odniesieniu na jednego mieszkańca. MISTiA ocenia podkarpackie samorządy od dwóch lat. Porównanie z ubiegłorocznymi wynikami pokazuje, iż w podkarpackiej „ekstraklasie” samorządów nastąpiły znaczne przetasowania. Aż dziewięć gmin wypadło z pierwszej dwudziestki rankingu. Najbardziej spektakularne spadki odnotowały gminy: Lubenia (85 pozycji w dół)), Domaradz (95 pozycji w dół) oraz Nowy Żmigród ze spadkiem aż o 106 „oczek”. Do pierwszej dwudziestki klasyfikacji oprócz Zagórza awansowały gminy: Krasne, Nisko, Sanok, Lubaczów, Fredropol, Leżajsk, Grodzisko Dolne oraz Dębica. W tym gronie największego skoku dokonały: Fredropol (o 48 pozycji) i Zagórz (o 35 pozycji).

Pierwsza dwudziestka samorządów Podkarpacia 2012 według MISTiA przedstawia się następująco:1. Solina, 2. Ostrów, 3. Lutowiska, 4. Krzeszów, 5. Łańcut (gmina miejska), 6. Mielec (gmina miejska), 7. Cisna, 8. Stalowa Wola, 9. Zagórz, 10. Krasne, 11. Nisko, 12. Sanok (gmina miejska), 13. Lubaczów (gmina miejska), 14. Boguchwała, 15. Lesko, 16. Fredropol, 17. Leżajska (gmina miejska), 18. Grodzisko Dolne, 19. Dębica (gmina miejska), 20. Jasło (gmina miejska).

Burmistrz Zagórza Ernest Nowak poproszony o ocenę wyników obu rankingów odpowiada:
– Do wszelkich plebiscytów i rankingów podchodzę z dużą ostrożnością. Metodologia i kryteria zastosowane w obu przywołanych tu plebiscytach wydają mi się na tyle miarodajne aby stwierdzić, że rozwój naszej gminy idzie w dobrym kierunku.

 

Źródło: UMiG w Zagórzu
Toms Shoes Outlet,
Toms Outlet Store,
Toms Shoes,

21-12-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym: