REKLAMA

W Sanoku opłata 16 zł za śmieci zmieszane, a w Zagórzu 8 zł

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Radni gminy Zagórz będą jutro omawiać projekt nowego system odbioru i zagospodarowania odpadów, którego przyjęcie wymusza znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt jest bardzo interesujący, gdyż w ramach nowych przepisów, radni i władze gminy chcą wypracować koncepcję łączącą zalety starego systemu wagowego z wymogami nowej ustawy.

Dorota Mękarska

W  gminie Zagórz obowiązuje do 1 lipca 2013 roku wagowy system odbioru śmieci, w ramach którego mieszkańcy płacą za faktyczne oddane odpady. Obywatele uiszczają opłatę tylko za odpady zmieszane w wysokości 34 gr za 1 kg, natomiast wszystkie surowce wtórne odbierane są bezpłatnie. Im więcej ktoś segreguje makulatury, szkła czy plastiku, tym mniej płaci za pozostałe śmieci. Każdy worek oznaczony jest kodem kreskowym, a podczas odbioru jest ważony. Ostateczna cena za śmieci zależy, więc od ilości produkowanych odpadów, zdyscyplinowania, chęci do segregacji i świadomości ekologicznej.

„Rekordziści” oddawali tylko wysegregowane śmieci
Nie jest to jednak system idealny. Szybko po jego wprowadzeniu, okazało się, że niektórzy mieszkańcy zaczęli kamuflować śmieci po lasach, a jeszcze inni po prostu wyrzucać do rzek.  W gminie Zagórz ujawnili się też „rekordziści” segregacji, którzy oddawali za darmo tylko śmieci wysegregowane, choć w praktyce jest to niemożliwe. Pozostałe śmieci dziwnym trafem z ich domostw „wyparowywały”.

Jutro tylko dyskusja
Podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta i Gminy Zagórz pod obrady poddany zostanie pakiet „śmieciowy”. Odbędzie się jednak tylko dyskusja nad regulaminem utrzymania czystości i porządku, oraz nad szeregiem projektowanych uchwał: w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli niezamieszkałych nieruchomości, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Ile wysegregujesz, tyle zapłacisz mniej
Do głosowania nad wyżej wymienionymi uchwałami dojdzie jednak dopiero w styczniu 2013 roku, ponieważ radni chcą wykorzystać poprawki wniesione do ustawy przez Senat, m.in. poprawkę, która umożliwi wprowadzenie ulgi dla rodzin wielodzietnych liczących więcej niż 6 osób.

Trudno, więc już dzisiaj mówić, jaki ostatecznie kształt będzie miał nowy system odbioru i gospodarowania odpadami na terenie gminy Zagórz. Można tylko przedstawić główne założenia projektu, w ramach którego radni i władze gminy chcą  zachować niektóre elementy systemu wagowego. Wszystko po to, by stworzyć motywację do segregacji.

Stawka bazowa w gminie Zagórz jest wstępnie ustalona na 8 zł. Taki koszt będą ponosili mieszkańcy, który nie segregują śmieci. Ci, którzy zdobędą się na oddawanie wyselekcjonowanych odpadów będą uiszczać  opłatę pomniejszoną w zależności od indywidualnego wskaźnika segregacji. Z uwagi na to, że w gminie funkcjonuje system wagowy wskaźniki segregacji dla poszczególnych mieszkańców są znane  Przykładowo, jeśli mieszkaniec gminy Zagórz odda 100 kg odpadów, w których wysegregowane frakcje będą stanowić 30 procent, to koszt opłaty zostanie pomniejszony o 30 procent, czyli o 2,40 zł.

Planuje się jednak wprowadzić następujące obostrzenie: obniżenie opłaty nie może przekraczać 50 procent, co sprowadza się i tak do 4 zł od osoby miesięcznie.

Ważne jest też to, że w opłatę podstawową wliczony jest koszt worków na odpady.

W gminie Zagórz przyjęto, że w nowym systemie ilość śmieci wzrośnie o około 30 procent, natomiast ilość wysegregowanych odpadów osiągnie pułap 20 procent. Przewiduje się, że jeden mieszkaniec odda  około 500 l. śmieci rocznie.

 

Toms Clearance,
Toms Sale,
Toms Store,

20-12-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym: