REKLAMA

„Forum dla Bieszczad”. Rozmowy o rozwoju Bieszczadów

LUTOWISKA / BIESZCZADY. Rozwój Bieszczad przy wsparciu środków zewnętrznych to główny temat wczorajszego Forum dla Bieszczad zorganizowanego w Lutowiskach, na które zaproszenie przyjęli m.in.: Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Chęć – Starosta Sanocki, samorządowcy, dyrektorzy i przedstawiciele różnych instytucji z naszego terenu.

Dzięki pozyskanym funduszom w kwocie 1,69 mld zł udało się zrealizować w Bieszczadach wiele ważnych dla mieszkańców i turystów inwestycji. A to jeszcze nie koniec, bo jak zaznaczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podkarpacie otrzyma z budżetu państwa ponad 382 mln zł na wkład własny niezbędny do uruchomienia programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

– Dzięki przyznanym środkom możliwe będą kolejne samorządowe inwestycje, zgodnie z lokalnymi potrzebami województwa. Otrzymane dofinansowanie będzie dodatkowym impulsem rozwojowym dla wzmocnienia przedsiębiorczości, rynku pracy, badań naukowych, dobrego klimatu i środowiska, dostępności transportowej oraz rozwoju zrównoważonego terytorialnie – podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Podczas Forum omawiane zagadnienia uporządkowano w cztery bloki tematyczne, charakterystyczne dla „Programu Dla Bieszczad”, przygotowanego przez rząd we współpracy z samorządem województwa podkarpackiego, bieszczadzkimi gminami i powiatami oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, tj.:

  • Bieszczady bliskie,
  • Bieszczady dla mieszkańców,
  • Bieszczady zielone,
  • Bieszczady przedsiębiorcze.

Druga część spotkania poświęcona była strategii rozwoju Bieszczad w perspektywie do 2030 roku oraz potrzebom i wyzwaniom, jakie stoją przed obszarem Bieszczad.

źródło: Powiat Sanocki


17-05-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Komentarze niezarejestrowanych czytelników:

GessikaHax2023-12-03 04:24:23
0 0
Hello.
ytaletituq2024-04-01 16:43:39
0 0
stromectol merck canada where to buy without a prescription ivermectin stromectol stromectol bulgaria stromectol pill stromectol images
gotovim_vosr2024-04-01 21:38:35
0 0
Вкусная еда без хлопот: рецепты для быстрого приготовления меню на каждый день brkgrp.ru .
IrwinMOm2024-04-02 09:08:33
0 0
Jawen2024-04-03 06:06:01
0 0
RaymondSpuct2024-04-03 23:27:38
0 0
brandschutz schulung brandschutzhelfer kosten brandschutzhelfer online kurs zertifikat brandschutzhelfer brandschutzhelfer ausbildung dguv brandschutzhelfer lehrgang brandschutzhelfer seminar brandschutzbeauftragter ausbildung berufsgenossenschaft ausbilder brandschutzhelfer inhouse brandschutzhelfer ausbildung brandschutztraining münchen brandschutzhelfer ausbildung dguv brandschutzhelfer ausbildung kostenübernahme brandschutzhelfer lehrgang
Elijahlunty2024-04-06 15:28:42
0 0
cialis professional legitimate cialis no script cialis 20mg daily cialis professional 20 mg tadalafil 5mg online cialis france
Henrytaw2024-04-08 12:36:20
0 0
Acquiring the assistance of a lawyer for disabled individuals for claims related to disabilities in Albuquerque region possesses immense importance. Those who seek the guidance of a attorney for disabilities in disability court trials can reap innumerable benefits and invaluable support throughout the disability claims process. These attorneys retain the essential skills, knowledge, and expertise to efficiently navigate the complications of the judicial system and stand up for their clients' best interests. One of the primary responsibilities of a disability attorney in trials regarding disabilities involves skillfully directing and managing the legal proceedings. Attorneys specializing in disabilities excel at sailing through the complexities of trials related to disabilities, which can be intimidating for those not familiar with the legal system. By employing the services of a lawyer for disabled individuals, individuals with disabilities greatly boost their chances of success in courts dealing with disabilities. Throughout disability claims court proceedings, a lawyer for disabled individuals plays a pivotal and dynamic part in supplying crucial support. They actively work together with clients in drafting and filing claims applications for disabilities, petitions, and requests, streamlining the method and ensuring all essential documentation is correctly presented. Additionally, attorneys specializing in disabilities extend crucial help during trials regarding disabilities, employing their expert expertise of legislation on disabilities and rules to offer counsel, counsel, and strategic representation. The positive aspects of acquiring a lawyer for disabled individuals for claims related to disabilities are multifaceted. These legal professionals supply knowledgeable guidance and recommendations, providing their clients with a upper hand in disability court trials. Through their comprehensive understanding of the lawful environment, lawyers for disabled individuals can effectively traverse the intricate network of rules and legislation regulating claims concerning disabilities, ensuring that their clients' rights are protected and their best interests are represented. Moreover, disability attorneys simplify the procedure for disability claims, alleviating the pressure on individuals with disabilities. They serve as advocates, communicating with administrative bodies, insurers , and other applicable entities on behalf of their clients. This holistic assistance permits individuals with disabilities to focus on their well-being and individual concerns, knowing that their claims concerning disabilities are being dealt with with utmost care and thoroughness. In the setting of claims related to disabilities in Albuquerque, it is critical to acknowledge the unique expertise offered by lawyers focused on social security. These legal professionals specialize in social security laws and guidelines, making them highly valuable benefits for individuals pursuing social security disability entitlements. Social security lawyers retain comprehensive understanding of the intricate laws and protocols governing social security disability claims, enabling them to offer personalized guidance and counsel to their clients. By engaging a disability attorney, individuals with disabilities gain access to a abundance of benefits and aid. These legal professionals serve as dedicated supporters, diligently fighting for their clients' claims and benefits. Lawyers for disabled individuals comprehend the challenges faced by individuals with disabilities and put in great effort to ensure they get the entitlements for disabled individuals they deserve. In conclusion, the choice to secure a disability attorney is a critical one for individuals with disabilities pursuing disability benefits in the city of Albuquerque. These legal professionals play a vital part in making simpler the legal system, optimizing the chances of success in court proceedings related to disabilities, and providing specialized guidance and advice tailored to their clients' distinctive situation. Finding the best ex-servicemen retirement attorney for your lawsuit
BrianCow2024-04-08 23:50:18
0 0
Revolutionizing Research: The Rise of Fast Backlink Indexing Companies speedyindex google sheets Fast website link indexing expert services represent a paradigm shift in how we navigate the internet. Compared with traditional online search engine indexing, which depends on World wide web crawlers to find out and index articles with time, quick connection indexing solutions utilize modern techniques to expedite the method. These services leverage Superior algorithms and systems to index new information Just about instantaneously, making sure that people have entry to the most up-to-date information at their fingertips. fast indexing dataframe =Q=
CarmelafRown2024-05-07 02:19:06
0 0
Matthew Michael D'Agati serves as the proprietor of RW, a Solar Company in MA. A few age ago, venturing into a leap of faith, Matt D'Agati ventured into the realm of alternative energy, and within a moment commenced successfully selling significant amounts of power, mainly at the commercial industry, partnering with developers of solar farms and local businesses in the "architecture" of the works. Ongoing marketing in to the industry, guided Matt to become a part of a nearby startup 2 decades ago, and in a brief period, he assumed the role of their Chief Strategy Officer, in charge of all surgeries and website improvement, in addition to being supplied small section control. By using proper joint ventures and sheer work ethical code, Matt D'Agati boosted that service from an initial first off-year incomes to more than a 300% rise in coarse revenue by year two. Based on that foundation, RW, an veteran soldier-managed business, was established with the objective of giving you sustainable vigor systems for a smarter and more supportable future. Much more especially, understanding there is a specific market in the industry and a better way to get successes, RW is one of the few manufactures in the united states of america to direct on individual obtain, focusing in both industrial and home using solar energy town off-take. Their particular image is to build a deals base on a regional, statewide, countrywide level, offering various green electric goods within the of Renewables Worldwide, Inc.. This enthusiasm in ones alternative sector persists to motivate and motivate Matthew in persistent his seek to work with organisations that display the equivalent of offering can be renewed power cures for a most safe potential. Matthew keeps the in firm from Hesser College. Evaluating solar fields expenses with Matthew D'Agati. That Position of Clean Fuel in Enriching Blend from matt d'agatiMatt D'Agati 1095919
Raymondvop2024-05-20 10:42:42
0 0
EMDR Treatment for Disconnected Maladies: Reestablishing Incorporation and Connection Disorders involving dissociation tend to be intricate along with damaging mental health conditions defined by interruptions with intelligence, memory, identity, and also opinion. Eye Movement Desensitization in addition to Reprocessing EMDR treatment presents any helpful useful resource intended for individuals fighting with dissociative signs, supporting their route toward recovery, integration, in addition to reconnection with self in addition to others. Inside the discussion post, we explore the application of EMDR therapy in individuals with dissociative disorders and explore its potential benefits regarding attending to dissociative ailments and also promoting recovery in addition to integration. A in the biggest struggles experienced by persons suffering from disconnected conditions can be the storage in addition to disconnection individuals undergo within themselves along with their relationships. EMDR therapy offers any structured and also evidence-based approach in order to trauma treatment that will could assist individuals work through painful remembrances as well as emotions, challenge negative beliefs about themselves, and develop some sort of greater sense of coherence along with continuity inside their sense of self. Additionally, EMDR therapy can address the actual fundamental injury and attachment disruptions of which commonly are the underlying cause of disassociated signs, aiding individuals make sense of connected with their experiences along with determine healthiest forms associated with relating to themselves as well as others. By providing a safe as well as supportive space pertaining to exploration as well as integration, EMDR therapy enables individuals to retrieve their agency and build increased fulfilling and authentic lives. In addition, EMDR therapy's focus with restoring connection along with coherence aligns with the goals linked with several persons suffering from disassociated disorders, who are generally seeking to help heal from their past wounds and also create the brighter future. By offering effective and efficient in addition to easily accessible psychological trauma care, EMDR therapy supports persons in reclaiming their sense regarding self along with building sturdier bonds amongst peers. EMDR IOP for depression Familial Treatment in Eye Movement Desensitization & Reprocessing 8ff3051
MichaelRax2024-05-31 18:12:11
0 0
Transforming your house deal into a money sale and flipping residences for profit can be a rewarding venture in the real estate market, if that you perform meticulous planning and arrangement. Begin by correctly determining your estate's worth through certified appraisals, market contrasts, or digital instruments. Proper costing is crucial to prevent monetary setbacks or prolonged selling times. Property brokers can provide valuable insights to aid you set a competitive and accurate cost reflecting current market trends. To enhance your house's desirability and hasten the money transaction, focus on conducting necessary fixes and upgrades, notably in critical spaces like the culinary space and restrooms. A tidy and clean property will lure more purchasers and likely lead to a faster deal. Moreover, preparing your house by organizing furnishings, eliminating mess, and introducing decorative elements can generate a cozy atmosphere that appeals to prospective purchasers. Certified house presentation professionals can moreover boost your property's marketability. Renovating houses for gain needs obtaining suitable funding choices, which may include standard lender loans, hard money loans, or private credits. It’s important to select a funding choice that aligns with your monetary needs and have a solid strategy for payback. Collaborating with the right professionals, including property brokers, builders, inspectors, and legal advisors, is key to a profitable turning project. These professionals can assist in discovering the best property, managing necessary repairs and enhancements, evaluating the estate's status, and managing legal issues, securing a seamless and successful renovating project. For more in-depth insights and resources on this topic, kindly explore my favorite resource. At any time you wish to discover more info on our topic area check up my site: deal home beyond Atlanta GA and South Fulton GA 30213 Follow a Comprehensive Guide to Flipping the First House 2726aae
Louierip2024-06-05 07:14:46
0 0
Motivations Homeowners Want to a Certified Roofing Expert in Coastal NC Homes by the ocean, such as Wilmington, North Carolina, deal with distinct problems regarding roof maintenance. Employing a certified roofing expert is essential for managing these issues and maintaining the lifespan of roofs. Listed below are multiple causes why property owners ought to consider hiring expert roofing solutions in Wilmington, North Carolina: Motivations Homeowners Would Hire a Certified Roofing Expert in Coastal NC Homes near the shore, including Wilmington, NC, deal with distinct problems concerning roof care. Hiring a certified roofing expert is essential for addressing these challenges and ensuring the durability of coverings. Highlighted are some reasons why homeowners ought to seriously consider engaging expert roofing solutions in Wilmington, North Carolina: Storm Destruction Repair Oceanfront properties often experience extreme conditions like hurricanes, resulting in considerable destruction to coverings. A qualified company can precisely evaluate and repair storm-related issues to avoid additional problems. Ocean Air Rust Protection Ocean breeze may lead to corrosion of roofing materials, particularly steel roofs. Regular inspections by a qualified individual can find initial indicators of rust and employ preventative measures to extend the longevity of the covering. Water Management plus Leak Restoration Oceanfront properties experience high humidity, which might result in dampness beneath coverings, leading to seepages and interior issues. A professional roofer can manage dampness issues effectively and perform essential restorations to avoid additional harm. Sufficient Airflow Implementation Proper roof ventilation is crucial for avoiding water retention and ensuring the condition of covering substances. A qualified company can install venting mechanisms that suit the specific needs of oceanfront properties. Material Knowledge plus Advice Professional roofers hold comprehensive awareness of optimal substances for seaside conditions. They can recommend substances that are resistant to oxidation, moisture, and gust impacts, ensuring a longer lifespan for roofs. Understanding these factors is important since it can reduce costs in the long run. Regular upkeep and timely repairs can prevent costly damage and prolong the life of the roof, guaranteeing the safety of the property in a coastal area. Seaside regions commonly event extreme conditions such as hurricanes, leading to extensive harm to roofs. A licensed roofer can precisely evaluate and fix storm damage to avoid further issues. Ocean Atmosphere Corrosion Avoidance Salty air can cause rust of roof components, particularly steel roofs. Regular inspections by an expert can detect beginning symptoms of corrosion and employ protective treatments to enhance the durability of the roof. Moisture Control plus Leak Repair Coastal regions experience high humidity, which could lead to dampness buildup beneath coverings, causing leaks plus interior issues. A approved expert can manage wetness successfully then essential restorations to avoid additional harm. Sufficient Airflow Setup Proper roof breathing is vital for preventing dampness collection and keeping the quality of the roofing materials. A expert company can install ventilation systems that fit the distinct conditions of seaside residences. Substance Expertise plus Advice Commercial roofers have considerable knowledge of the best materials for oceanfront climates. They may be able recommend options which can endure rust, dampness, and gust impacts, maintaining sustained longevity for coverings. getting conscious of this data is crucial since it can lessen costs in the long run. Regular upkeep and prompt fixes can stay away from expensive harm and extend the lifetime of the roofing, ensuring the protection of the home in seaside regions. Trusted roofing company for your property close to Leland North Carolina Readying Your Roofing for the Hurricane Time 19e2726
MinnieGuemn2024-06-05 16:39:03
0 0
Strategies for Operating Unmanned Aerial Vehicles in Frigid Conditions Operating UAVs in wintry weather presents special challenges, including lowered battery operation and likely mechanical problems. To assure a safe and secure and efficient flight session amidst cold conditions, it's vital to keep battery packs heated before use and reduce exposure to the elements during flight. Adjusting flight settings to compensate for lower reactive controls and increased fragile content at decreased conditions may aid avoid incidents. Additionally, pilots should always carry out an extensive pre-flight check to confirm that all parts are operating appropriately. By utilizing these preventive strategies, UAV operators are able to securely experience flying their UAVs all year, recording breathtaking winter landscapes or performing essential checks and surveys throughout colder seasons. Kid Gift drone UAVs and IoT and A Powerful Mix for Data Gathering 30_e49e
CarmelafRown2024-06-08 23:38:46
0 0
Matt Michael D'Agati is the founder of Renewables Worldwide, an alternative energy Firm in MA. A handful of decades ago, embarking on a leap of faith, Matthew D'Agati ventured into the world of solar, to in a short opportunity commenced efficiently selling significant amounts of power, primarily about the commercial sector, partnering with developers of solar farms and local businesses in the "planning" of the company's jobs. Ongoing media in to the market, inspired Matthew to join a surrounding start up two ages earlier, and within no time, he became their CSO, overseeing all processes and service growth, as well as being offered select few possession. From important relationships and shear work principles, Matt D'Agati elevated that party from an initial earliest-year revenue to more than a 210% build up in general revenue by annum two. On that premise, RW, an seasoned veteran-purchased company, was created with the vision of serving renewable electricity tips for a more intelligent and more lasting future. Even more specially, recognizing there is a specific market in the internet and an enhanced method to create consequences, RW’s is one of the few companies in the united states of america to notice on lead purchase, specializing in both financial and domestic solar run grind off-take. Her or his perception is to formulate a revenue base on a regional, statewide, national level, offering numerous replenish-able power merchandise within the of Renewables Worldwide, Inc.. This passion in that alternative industry keeps to agitate and inspire Matthew in persistent his solicit to work with companies that use the the exact same of offering eco-friendly potential treatment options for a most lasting prospect. Matt hosts each in small business from a business program at Hesser College. In what way Matt D'Agati influences sustainable energies all over the world. Renewable Electricity and Energy Poverty: Bridging the Imbalance by matt d'agati 334_aec
Mildredabnob2024-06-10 02:33:52
0 0
Stay Ahead with Cloud-Enabled Advanced Surveillance Cameras Hunting for security camera systems that offer additional than just video? Meet internet-connected smart surveillance camera systems—the intelligent choice for modern surveillance. With seamless integration with cloud services, these devices give far-off access, actual-time warnings, and smart features for forward-thinking displaying. Visualize having a ability to inspect in on your premises from anyplace in a planet, receive alerts for dubious movement, and even computerize replies to possible threats. Think about the top-tier Nest Cam IQ Outdoor, a cutting-edge intelligent security camera that merges sophisticated tech with effortless usability. Whether you're safeguarding your home, tracking your business, or keeping an eye on your vacation property, this cloud-connected camera offers peerless advantages and peace of mind. Upgrade to cloud-connected intelligent security camera systems in modern times and stay 1 step ahead of likely threats. Upgrade Your Security with Gadinan Full HD Dome IP Camera - Shop Now! Crafting the Scenario of Safety and New Ideas Released 051b333