REKLAMA

Sejmik Podkarpacia wobec agresji na Ukrainę (VIDEO, FOTO)

|

Sejmik Podkarpacia wobec agresji na Ukrainę (VIDEO, FOTO)

Z pełnym przekonaniem wyrażamy sprzeciw wobec agresywnych działań Rosji, których skala jest przerażająca i niewyobrażalna w dzisiejszym świecie – napisali we wspólnym stanowisku radni województwa podkarpackiego, które przyjęte zostało przez Sejmik Województwa Podkarpackiego podczas lutowej sesji. Obrady lokalnego parlamentu zdeterminowały sprawy pomocy dla Ukraińców, uciekających przed wywołaną przez Rosję wojną do Polski, w dużym stopniu na Podkarpacie. Radni oraz zarząd województwa zdecydowali o przyznaniu wymiernej i konkretnej pomocy finansowej.

– To jest poważny czas weryfikacji naszych relacji, które przez wiele lat budowaliśmy z naszymi sąsiadami Ukraińcami – poprzez spotkania, wspólne inicjatywy, projekty, współdziałanie z wieloma instytucjami. Dziś staramy się tę współpracę przekuć w pomoc humanitarną, która ma trafić do naszych przyjaciół – mówił w czasie sesji marszałek Władysław Ortyl relacjonując radnym poszczególne działania podjęte przez zarząd województwa oraz samorząd województwa.

Na atak na Ukrainę zareagowaliśmy już 24 lutego, kiedy to zarząd województwa przyjął oświadczenie, w którym potępiliśmy rosyjską agresję i wezwaliśmy do solidarności z narodem ukraińskim. Wystosowaliśmy także apel do samorządów naszego regionu o solidarność z obywatelami Ukrainy. Jako wiceprzewodniczący ZWRP przygotowałem także apel do mieszkańców wszystkich województw, który jako zarząd przyjęliśmy – podkreślał marszałek Władysław Ortyl. Marszałek podkreślał, jak wielka jest fala pomocy ze strony mieszkańców regionu oraz innych regionów Polski. – Wczoraj wyruszył jeden konwój organizowany wraz z organizacjami humanitarnymi, m.im PCK. Dziś rusza kolejny konwój z pomocą – podkreślał marszałek.

– Dzisiejsze obrady są zdeterminowane sytuacją, która dzieje się za naszą granicą, u naszych przyjaciół Ukraińców. Tak jak i my cały świat śledzi z niepokojem to, co tam się dzieje i mam nadzieję, jeszcze mocniej zintegruje się, aby pomóc naszym sąsiadom, by odparli najazd, bo z tym mamy do czynienia – mówił podczas sesji przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

– Dziś w czasie obrad chcemy przyjąć stanowisko sejmiku. Z jednej strony wyrażamy ogromne poparcie dla Ukraińców walczących z najeźdźcą, a z drugiej strony zachęcające mieszkańców Podkarpacia do udzielenia wszechstronnej pomocy uchodźcom. Apelujemy także do mieszkańców, aby nie ulegali lękom, by nie grać w tę grę, w scenariuszu, który napisał pan Putin – mówił przed przyjęciem stanowiska przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Stanowisko odnoszące się do rosyjskiej napaści na Ukrainę radni przyjęli poprzez aklamację.

A oto jego treść:

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego wobec rosyjskiej agresji w Ukrainie

Sejmik Województwa Podkarpackiego obserwuje
rozwój wydarzeń za naszą wschodnią granicą z wielkim zaniepokojeniem i trwogą
o los obywateli Ukrainy i wszystkich osób przebywających na Jej terytorium.

Doświadczenia wojenne naszego kraju nie pozwalają nam ze spokojem obserwować ewidentnie haniebnych, niszczycielskich wojennych działań Rosji, które grożą daleko idącymi konsekwencjami, w tym klęską humanitarną.

Z pełnym przekonaniem wyrażamy sprzeciw wobec agresywnych działań Rosji, których skala jest przerażająca i niewyobrażalna w dzisiejszym świecie.

Wyrażamy pełną solidarność z Ukraińcami, których Ojczyzna została zaatakowana przez agresora. Jednocząc się ze Społeczeństwem Ukraińskim, podkreślamy
gotowość do niesienia pomocy obywatelom Ukrainy.

Pozostajemy w stałym kontakcie z polską administracją rządową, w tym z Wojewodą Podkarpackim oraz innymi samorządami. Wyrażamy szczególną troskę o losy Polaków na Wschodzie.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Podkarpacia o zachowanie pełnego spokoju wobec dramatycznej sytuacji, w której znalazł się nasz wschodni Sąsiad.

Prosimy też o życzliwość i zrozumienie dla przyjeżdżających na tereny Województwa Podkarpackiego uchodźców z Ukrainy.

Chcemy, aby stanowisko w sprawie Ukrainy podjął także Europejski Komitet Regionów, którego jestem członkiem – przygotowaliśmy stanowisko, które chcemy, aby wybrzmiało i zostało przyjęte na forum EKR – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

Obok symbolicznych gestów – wyrażanych przez samorząd województwa – potępienia rosyjskiej napaści i solidarności z Ukraińcami, w czasie sesji dyskutowano i decydowano o konkretnej i wymiernej pomocy ze strony Podkarpacia i z budżetu regionu.

Chcemy wesprzeć finansowo te samorządy po polskiej stronie, które są na pierwszej przygranicznej linii pomocy. Mam na myśli powiaty: lubaczowski, przemyski, jarosławski i bieszczadzki oraz miasto Przemyśl, które teraz jest w dużych kłopotach jeżeli chodzi o uchodźców, ale widać tam pełną determinację, by pomagać, a pomoc realizowana jest z pełnym poświeceniem – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Chcemy udzielić pomocy samorządom, które pomagają na bieżąco uchodźcom, wesprzeć ich, aby ta pomoc była jeszcze lepsza – uzupełniał słowa marszałka przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz – chcemy, aby te samorządy poczuły, że jednoczymy się z nimi dla potrzeb uchodźców – zaznaczył.

Podczas sesji radni zdecydowali o przeznaczeniu 700 tysięcy złotych dla 5 samorządów, znajdujących się „na pierwszej linii działań” Powiaty przemyski, lubaczowski, bieszczadzki i jarosławski otrzymają po 100 tysięcy złotych, a Przemyśl 300 tysięcy złotych pomocy z budżetu województwa. Kolejny milion złotych z budżetu Podkarpacia zostanie przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych z terenów przy ukraińskiej granicy.

Chcemy, aby nasze OSP dokonałyby zakupu sprzętu, który służyłby do ochrony przeciwpożarowej, a ten sprzęt zostałby przerzucony na Ukrainę, by tam pomagać – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Wszystkie uchwały dotyczące wsparcia ukierunkowanego na pomoc uchodźcom z budżetu województwa zostały podjęte jednogłośnie.

Mówiąc o konkretnej pomocy, którą organizuje oraz współorganizuje samorząd województwa dla Ukrainy, marszałek pokazał radnym działania skierowane do tych Ukraińców, którzy z różnych względów zdecydują się pozostać na Podkarpaciu.

Wiemy, że przybywają głównie kobiety, dzieci, ale także osoby starsze – mówił marszałek Ortyl – Uruchomimy także dużą pomoc na terenie województwa z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mamy wstępne zgody Komisji Europejskiej i ministerstwa funduszy. Będzie to około 50 mln złotych na wsparcie dla przedszkoli, żłobków, świetlic, domów środowiskowych, domów dla osób starszych – zaznaczył.

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego powstało wiele takich instytucji, które dziś wsparte w sposób grantowy mogły świadczyć takie działania – w sposób bezpłatny – dla rodzin ukraińskich, które przebywają w naszym regionie, albo które do niego jeszcze przybędą – mówił w czasie obrad sejmiku marszałek Władysław Ortyl. – Chcemy, aby pieniądze z EFS przeznaczone były na szkolenia językowe, wsparcie psychologiczne, miejsca w przedszkolach i żłobkach. W tej chwili to nie wydaje się sprawą pierwszej potrzeby, ale mamy świadomość, że trzeba działać wyprzedzająco, bo za chwilę taka potrzeba się pojawi – konkludował marszałek.

Marszałek Władysław Ortyl oraz przewodniczący Jerzy Borcz dziękowali wszystkim, którzy w spontaniczny sposób włączyli się pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

W czasie sesji wielokrotnie podkreślano, że akcja pomocy prowadzona pod szyldem samorządu województwa jest koordynowana we współpracy z wojewodą podkarpackim, służbą celną, strażą graniczną oraz Agencją Rezerw Materiałowych, a także instytucjami i organizacjami humanitarnymi.

Chcemy, aby ta pomoc płynęła szerokim strumieniem i skutecznie docierała do potrzebujących – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Autor zdjęć: Anna Magda
Autor wideo: Michał Hubala
Biuro Prasowe UMWP


01-03-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.