REKLAMA

Ogłoszenie przetargu: przedmiotem przetargu jest nieruchomość w miejscowości Średnie Wielkie

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość w miejscowości Średnie Wielkie.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:

-Nieruchomość, objęta KS1S/000030516/9, oznaczona numerem działki 370/3 o pow. 0,4292 ha, położona w miejscowości Średnie Wielkie. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, znajduje się na obszarze o ukształtowaniu kaskadowym. Dojazd do działki dobry- drogą o nawierzchni asfaltowej. Najbliższe otoczenie stanowi działka zabudowana budynkiem mieszkalnymi w zabudowie zagrodowej.

cena wywoławcza 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

wadium 4 000,00 zł

wysokość min. postąpienia 400,00 z

Wniesienie wadium w terminie do dnia 21 czerwca 2013 r.. Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bakowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu

Jorda 11 Bred,
Cheap Authentic Jordans,
Jordan Breds,

05-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym: