REKLAMA

W trosce o demografię i rozwój Gminy Zagórz

GMINA ZAGÓRZ. Tytułowe przesłanie trafnie oddaje motywację, jak również istotę działań Gminy Zagórz, których docelowymi efektami są: zagospodarowanie obiektu niedokończonego ośrodka zdrowia oraz otwarcie nowych terenów inwestycyjnych bardzo pożądanych w kontekście potrzeb mieszkaniowych zagórskiej społeczności a docelowo także jej kondycji demograficznej.

Najbardziej zaawansowanym elementem opisywanego tu procesu planistyczno – inwestycyjnego jest startująca dosłownie na dniach budowa drogi gminnej o nr ewid. 117468R w Zagórzu. Dzięki realizacji tego zadania istniejący trakt komunikacyjny przy ul. Piotra Curie wykonany na bazie betonowych płyt drogowych zyska asfaltową nawierzchnię klasy D (droga dojazdowa, o szer. 5,5 metra z krawężnikami i zjazdami) oraz pobocza. Dodatkowo powstanie kanalizacja deszczowa i sieć wodnokanalizacyjna. Przebudowie zostanie poddana jednocześnie sieć elektroenergetyczna i gazowa. Na podstawie umowy zawartej z wykonawcą 2 listopada 2023 r. zakończenie prac budowlanych przewidziane jest końcem maja bieżącego roku. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Łączna wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim opiewa na kwotę ponad 1,6 mln zł. Inwestycja po jej zakończeniu będzie początkowym odcinkiem całkowicie nowej (kolejne 1,2 km) drogi, która docelowo ma prowadzić (w kierunku Krzyża Milenijnego) do zlokalizowanego w tamtejszej okolicy, ponad 5 – hektarowego obszaru gminnych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod nowe osiedle mieszkaniowe. W latach 2022 – 23 Gmina Zagórz opracowała projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odnośnie przedmiotowego terenu zakładający budowę od 320 do 550 nowych mieszkań. W kwestii preferowanego rodzaju zabudowy Gmina Zagórz przeprowadzi konsultacje społeczne.

U wlotu wspomnianego wcześniej ciągu komunikacyjnego, który Gmina Zagórz może budować uzyskawszy już stosowną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) zlokalizowana jest nieruchomość zabudowana budynkiem niedokończonego (w 1988 r.) ośrodka zdrowia. Dzięki dokonanej w 2021 r. na mocy stosownej uchwały Rady Miejskiej zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zagórski samorząd mógł rozpocząć działania w kierunku adaptacji obiektu z przeznaczeniem na działalność usługową (parter) oraz lokale mieszkaniowe (górne kondygnacje). W tegorocznym budżecie Gminy Zagórz zabezpieczono środki finansowe w kwocie 155 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego. Nieruchomość była przedmiotem zainteresowania potencjalnych inwestorów, ale nigdy nie zaowocowało one złożeniem oferty w organizowanych przetargach. Za słusznością koncepcji zagospodarowania obiektu realizowanej obecnie przez Gminę Zagórz przemawia m.in. możliwość i wola pozyskania środków na realizację zadania z rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). – Nasze działania są odpowiedzią na stojące przed nami wyzwania demograficzne. Własny dom lub mieszkanie zawsze wiąże ludzi z danym miejscem, daje poczucie bezpieczeństwa i ma szerokie oddziaływanie prorodzinne – podkreśla Ernest Nowak – Burmistrz Zagórza.

Koncepcja zagospodarowania działek pod przyszłe osiedle mieszkaniowe w Zagórzu

materiały nadesłane

27-02-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.