REKLAMA

Duże korki na drodze Sanok-Zagórz. Mamy komunikat zarządcy (ZDJĘCIA)

SANOK, ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Od wczoraj kierowcy sygnalizują większe utrudnienia na trasie Sanok-Zagórz. W ramach prowadzonego tam remontu wprowadzono sygnalizację świetlną, która wydłuża czas przejazdu. Mamy najświeższy komunikat zarządcy drogi, czyli GDDKiA oddział Rzeszów.


zdjęcia poglądowe (2): archiwum eSanok.pl

O aktualny zakres prac w ramach remontu pytamy w GDDKiA oddział Rzeszów.

Joanna Rarus, rzecznik prasowy GDDKiA oddział Rzeszów. Foto: archiwum eSanok.pl

Aktualnie wykonawca prowadzi prace w zakresie budowy ekranów akustycznych, krawężników oraz roboty branżowe (przebudowa sieci). W miejscu prowadzonych prac remontowych, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, o czym za każdym razem informujemy. Jeśli prowadzone są prace, np. przy kolizji sieci lub przy przepustach, wówczas obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną – przekazuje nam Joanna Rarus, rzecznik prasowy GDDKiA oddział Rzeszów. Stanowisko ds. Komunikacji

Taka organizacja ruchu zapewnia bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i uczestnikom ruchu. Apelujemy do kierowców o stosowanie się do oznakowania i zwracanie uwagi na sprzęt oraz ludzi pracujących na tym odcinku drogi. Prosimy także o jeszcze trochę cierpliwości i wyrozumiałości. Te największe utrudnienia zakończą się przed końcem tego roku, natomiast wszystkie prace ukończone zostaną w kwietniu przyszłego roku – dodaje Joanna Rarus.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Ruszył remont drogi Sanok-Zagórz. Ponad 20 milionów złotych (ZDJĘCIA)


grafika poglądowa

Przebudowa DK84 Sanok – Zagórz

Trwają prace związane z przebudową odcinka drogi krajowej nr 84 od Sanoka do Zagórza o dł. 4,28 km. Obecnie wykonawca, Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa, prowadzi roboty polegające na przebudowie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w kwietniu przyszłego roku.

Zakres prac

Odcinek drogi krajowej nr 84 między Sanokiem a Zagórzem ma długość 4,28 km. Prowadzone roboty budowlane polegają na rozbudowie tego odcinka drogi, wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś, ale także przebudowie skrzyżowań, budowie chodników i ścieżek rowerowych oraz nowego oświetlenia.

Wykonawca miał za zadanie w pierwszej kolejności zaprojektować, a teraz wykonać następujące roboty:

 • rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 84,
 • wzmocnienie nawierzchni jezdni DK84 do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś,
 • budowę/przebudowę infrastruktury dla pieszych w postaci chodników, ścieżek rowerowych, wydzielonych przejść dla pieszych oraz wysp dzielących (azylów) w rejonie skrzyżowania,
 • przebudowę skrzyżowania DK84 z drogą gminną w km 4+323,
 • budowę pasa do lewoskrętu do szkoły w km 6+795,
 • przebudowę skrzyżowania DK84 z DW892 w km 7+245,
 • przebudowę istniejących wlotów dróg gminnych, powiatowych w ciągu projektowanego odcinka,
 • budowę i przebudowę zatok autobusowych,
 • przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w rejonie inwestycji,
 • przebudowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, rowy kryte, kanalizację deszczową i inne,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów przydrożnych dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, ewentualną korektę skarp i przeciwskarp rowów, bądź w razie konieczności umocnienie skarp (lub
 • wprowadzenie murków oporowych) w związku z koniecznością lokalizacji elementów przekroju w pasie drogowym,
 • przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi,
 • umocnienie wlotów i wylotów przepustów, umocnienie wylotów z kanalizacji deszczowej
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych – w razie konieczności,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • w razie konieczności wycinkę kolidującej zieleni wraz z nasadzeniami zastępczymi,
 • opracowanie i wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Cel inwestycji

Droga krajowa numer 84 stanowi jedyny, bezpośredni szlak komunikacyjny z zachodu województwa podkarpackiego do przejścia granicznego w Krościenku. Ze względu na zwiększające się natężenie ruchu oraz znaczną degradację eksploatowanej drogi, wymagała ona rozbudowy. Dotychczasowa szerokość pasa drogowego wahała się w granicach 20-50 m, a szerokość jezdni wynosiła 7 m. Dodatkowo, gęsta zabudowa oraz zlokalizowanie obiektów użyteczności publicznej przy drodze krajowej generują znaczny ruch pieszych poruszających się po jezdni oraz poboczu. Wszystkie te elementy powodują konieczność wprowadzenia segregacji ruchu oraz przebudowę istniejącej infrastruktury.

Remont DK84 Sanok-Zagórz przyczyni się do zwiększenia komfortu i poprawy bezpieczeństwa podróżowania dla tysięcy kierowców, którzy każdego dnia korzystają z tej drogi. To także ważna trasa dla ruchu turystycznego. Chcąc rozwijać i wzbogacać ofertę dla turystów, niezbędne jest inwestowanie w poprawę infrastruktury drogowej.

opis inwestycji i foto: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

08-08-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.