REKLAMA

POWIAT SANOCKI: Dotacje na remont zabytków

POWIAT SANOCKI. Aż 16 zabytków z terenu powiatu sanockiego zostanie odrestaurowanych dzięki środkom Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.

W ostatnim naborze, czyli do 30 listopada 2022 roku, wpłynęło 349 wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych.

Ostatecznie przyznano 214 dotacji na kwotę 9 392 000,00 zł w tym:

 • 122 dotacje na prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach architektury (5 730 000,00 zł);
 • 92 dotacje na prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych (3 662 000,00 zł).

Zestawienie dotacji w roku 2023 na prace remontowo-konserwatorskie obiektów nieruchomych:

 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaszynie – Czaszyn, dawna cerkiew, obecnie kościół parafialny – kolejny etap prac konserwatorsko-remontowych (wymiana tynków zewnętrznych) – 50 000,00 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Grabówce – Lalin, dawna cerkiew, obecny kościół filialny – kontynuacja prac remontowych (wymiana pokrycia dachowego nawy głównej i prezbiterium) – 50 000,00 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polskie w Łukowem – Łukowe, dawna cerkiew, obecnie kościół parafialny – etap II prac konserwatorsko-remontowych (wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej muru fundamentowego od str. wew.) – 40 000,00 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Gromnicznej w Porażu – Poraż, kościół – prace remontowo-konserwatorskie (konstrukcja więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu) – 40 000,00 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Komańczy – Radoszyce, dzwonnica cerkiewna, ob. kościelna – 25 000,00 zł;
 • Osoba prywatna – Sanok, budynek mieszkalny ul. Niecała 2 – prace remontowe konstrukcji więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego – 40 000,00 zł;
 • Gmina Zagórz – Zagórz, ruiny zespołu klasztornego Karmelitów Bosych – transept – prace konserwatorsko-remontowe transeptu – 70 000,00 zł.

Zestawienie dotacji w roku 2023 na prace remontowo-konserwatorskie obiektów ruchomych:

 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Besku – Besko, dawny kościół parafialny, deski stropowe i para polichromowanych filarów chóru muzycznego – kontynuacja prac – konserwacja zachowawcza desek stropowych oraz pełna konserwacja i restauracja polichromowanych filarów – 20 000,00 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie – Dobra Szlachecka, dawna cerkiew greckokatolicka, ikonostas – prace konserwatorskie przy ikonostasie – kontynuacja prac – 25 000,00 zł;
 • Parafia Greckokatolicka pw. Soboru Przenajświętszej Bogurodzicy i Proroka Eliasza w Hłomczy – Hłomcza, cerkiew greckokatolicka, ikonostas – kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich – 25 000,00 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jurowcach – Jurowce, dawna cerkiew greckokatolicka, polichromia wnętrza, stolarka drzwiowa i okienna – kontynuacja konserwacji i restauracji polichromii ściennej we wnętrzu oraz stolarki drzwiowej i okiennej – 30 000,00 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej – Rozpucie, kościół filialny 1. antepedium, 2. rzeźba Boga Ojca z parą kolumn ze zwieńczenia ołtarza głównego, 3. obraz Ukrzyżowanie – prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia – 30 000,00 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie – Smolnik, gm.
  Komańcza, dawna cerkiew greckokatolicka, 1. ikonostas, 2. polichromia – 1. ratunkowe prace zabezpieczające przy ikonostasie, 2. badania startygraficzno-odkrywkowe przy polichromii – 30 000,00 zł;
 • Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Szczawnem – Szczawne, cerkiew prawosławna, 1. ołtarz zaprestolny, 2. żertwiennik – 1. II etap konserwacji ołtarza zaprestolnego,
  2. prace konserwatorskie i restauratorskie przy żertwienniku – 30 000,00 zł;
 • Parafia Prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w Turzańsku – Turzańsk, cerkiew prawosławna
  ikonostas – pełna konserwacja i restauracja – 40 000,00 zł;
 • Parafia Prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w Zagórzu – Zagórz, cerkiew prawosławna, ołtarz główny z ikoną św. Archanioła Michała – pełna konserwacja i restauracja zwieńczenia – 30 000,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Sanoku
fot. Damian Biskup

zagorz-ruiny

21-03-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.