REKLAMA

ZUS: 1,4 mld zł wypłaconych świadczeń dla rodzin na Podkarpaciu

PODKARPACIE. „Świadczenie wychowawcze 500+, Rodzinny kapitał opiekuńczy, Dofinansowanie pobytu w żłobku, Program Dobry Start 300+ ” to programy i świadczenia, które obsługuje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym roku łączna kwota wypłat przekroczyła na Podkarpaciu 1,4 mld zł – informuje Wojciech Dyląg, rzecznik ZUS w regionie.

IMG_5928

Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze otrzymujemy na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od dochodów. Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o to świadczenie – wyłącznie w formie elektronicznie (przez PUE ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną). W ubiegłym roku ( na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31.05.2023) do ZUS na Podkarpaciu złożonych zostało 253 tys. wniosków, na 413 tys. dzieci, a kwota wypłat w 2022 r. (do 30.11.) przekroczyła 1,15 mld zł. Wnioski na kolejny okres świadczeniowy składać można od 1 lutego.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na dziecko. Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia możesz raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i ewentualne załączniki do niego składamy tylko elektronicznie. W ubiegłym roku do ZUS w regionie wpłynęło 35 tys. wniosków (37,6 tys. dzieci) a łączna dotychczas wypłacona kwota przekroczyła 189,5 mln zł.

Dofinansowanie pobytu w żłobku

Od 1 kwietnia 2022 r. można złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Dofinansowanie przysługuje Ci, jeśli:

– jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;

– dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;

– nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do opłaty nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność. W ubiegłym roku do podkarpackiego ZUS wpłynęło 8466 wniosków (9380) dzieci, a łączna wypłacona kwota przekroczyła 14,7 mln zł.

Program Dobry Start 300+

Raz w roku można otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia: – w wieku do 20 lat, – w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.

Pieniądze otrzymujemy na rachunek bankowy, który wskażemy we wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków. Wnioski składa się elektronicznie. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków. O terminie rozpoczęcia składania wniosków w br. będziemy informować. W 2022 roku na Podkarpaciu złożonych zostało ponad 173 tys. wniosków (253 tys. dzieci) a łączna wypłacona kwota przekroczyła 75 mln zł.

Więcej informacji dot. świadczeń dla rodziny z ZUS, znaleźć można na naszej stronie internetowej (www.zus.pl): Świadczenia dla rodziny z ZUS – ZUS.

źródło: materiały nadesłane

04-01-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.