REKLAMA

Włodarze gmin przekażą dane Poczcie Polskiej? (KOMENTARZE)

Wybranych włodarzy gmin w regionie poprosiliśmy (27 bm.) o komentarz w sprawie wyborów korespondencyjnych oraz o pytanie czy przekażą Poczcie Polskiej, dane mieszkańców ich gmin?

Zapytanie skierowaliśmy do: Anny Hałas – wójta gminy Sanoka, Tomasza Matuszewskiego – burmistrza Sanoka, Ernesta Nowaka – burmistrza Zagórza, Piotra Przytockiego – prezydenta Krosna, Bartosza Romowicza – burmistrza Ustrzyk Dolnych. Co odpowiedzieli nam włodarze tych gmin?

ANNA HAŁAS, wójt gminy Sanok. 

„Pani Wójt, nie przekazała spisów wyborców Poczcie Polskiej, prawomocną ustawę o wyborach korespondencyjnych wykona” – otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Gminy Sanok. 

TOMASZ MATUSZEWSKI, burmistrz Sanoka. 

Na odpowiedź czekamy z Urzędu Miasta Sanoka. W sekretariacie usłyszeliśmy: „Jak się uda dzisiaj, to podeśle dzisiaj”. O komentarze lub odpowiedzi na pytania prosiliśmy w różnych sprawach burmistrza czy Urząd Miasta Sanoka – 28 lutego, 16 marca, 26 marca, 30 marca, 14 kwietnia, 15 kwietnia, 17 kwietnia. Maile pozostały bez odpowiedzi.

ERNEST NOWAK, burmistrz Zagórza.

„Burmistrz w dniu dzisiejszym przebywa na urlopie. Kwestia ewentualnego przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej jest przedmiotem analiz prawnych. Niektórzy mieszkańcy przesłali już do Urzędu Gminy oświadczenia, wyrażające kategoryczny sprzeciw wobec takiego udostępnienia swoich danych osobowych. Uprzedzają nas o podjęciu kroków prawnych w razie nieuszanowania ich woli. Nowe światło na całą sprawę rzucają informacje medialne o tym, iż Poczta Polska uzyskała już nasze dane z rejestru PESEL za zgodą ministra cyfryzacji. Sytuacja jest dynamiczna, będziemy na bieżąco informować mieszkańców o podejmowanych działaniach i decyzjach” – przekazał Jerzy Zuba z Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.  

PIOTR PRZYTOCKI, prezydent Krosna.

23 kwietnia br. na skrzynkę Urzędu Miasta Krosna przyszedł mail Wybory 2020 – wniosek o udostępnienie danych od Poczty Polskiej. Wniosek ten został potraktowany jako spam, po konsultacji z Inspektorem Danych Osobowych i Naczelnikiem Spraw Obywatelskich, gdyż zgodnie aktualnym stanie prawnym brak jest podstaw do zastosowania z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r przepisu art 99, gdyż nie zostały nałożone ustawowo na Pocztę Polską zadania związane z organizacją wyborów (ustawa normująca te kwestie znajduje się obecnie w Senacie RP). Tym samym przepisy prawne nie zezwalają na przekazanie Poczcie Polskiej danych z rejestru lub spisu wyborców. Taką podstawą nie może być także nałożenie na Pocztę Polską obowiązków związanych z wyborami prezydenckimi przez organy administracji rządowej (np. przez Premiera RP w drodze polecenia). Art.99 analizowanej ustawy wskazuje bowiem, że organy administracji rządowej mogą Poczcie Polskiej zlecać inne obowiązki tj. niedotyczące przeprowadzenia wyborów prezydenckich. W tym zakresie niezbędne jest uregulowanie na poziomie ustawowym” (fragment opinii Unii Metropolii Polskich).

Ponadto:

Wniosek elektroniczny nie jest zgodny z art. 63 KPA § 3a.Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Wątpliwości pod względem bezpieczeństwa budzi też fakt żądania przesłania spisów bez szyfrowania. To przecież mnóstwo danych wielu osób.

W popołudniowych godzinach 23 kwietnia br. również przyszły pisma potwierdzające nasze stanowisko przez Państwową Komisję Wyborczą i Nadzór Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Postanowieniem nr 22/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. Komisarz Wyborczy w Krośnie I powołał komisje wyborcze w wyborach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń komisarz nie powołał w Krośnie obwodowej komisji wyborczej nr: 4, 11, 15, 20, 25, 26, 28.

BARTOSZ ROMOWICZ, burmistrz Ustrzyk Dolnych. 

Wybory korespondencyjne nie mogą odbyć się w taki sposób jak zapowiadają to w mediach rządzący, bowiem nie ma do tego podstaw prawnych. Obecnie obowiązujące prawo po prostu na to nie pozwala. W związku z tym, że te przepisy, które są procedowane w Senacie RP, jeszcze nie weszły w życie to też nie ma podstaw prawnych w mojej ocenie do przekazania danych, o które wnioskowała Poczta Polska. W tym momencie jako Burmistrz Ustrzyk Dolnych analizuję przepisy ustawowe w tym zakresie i dopóki nie będę przekonany co do istnienia podstawy prawnej udostępnienia danych z rejestru mieszkańców to tych danych nie udostępnię. Wiem, że w ten sposób narażam się na odpowiedzialność m.in. karną, ale dobro mieszkańców jest dla mnie najważniejsze. Nie zgadzam się również z krzywdzącymi i niesprawiedliwymi ocenami kierowanymi przez rządzących ze Zjednoczonej Prawicy w kierunku samorządowców jakoby działania samorządów miały charakter polityczny. Nie można wszystkich mierzyć swoją miarą i myśleć, że samorządowcom zależy tylko i wyłącznie na realizacji interesów partyjnych. Samorządowcy to grupa, która wielokrotnie pokazała, że są najbliżej mieszkańców i realnie rozwiązują ich problemy, dbając o ich bezpieczeństwo.
foto: archiwum UG Sanok, archiwum UM Sanok, archiwum UG Zagórz, archiwum UM Krosno, arhciwum prywatne
28-04-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.