REKLAMA

Do końca września możesz rekrutować się na studia w WSPiA

PODKARPACIE. 28 września 2019 r. – do tego dnia trwa II tura rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej! W tym roku dla naszych przyszłych studentów przygotowaliśmy m.in.: 5 nowych i atrakcyjnych specjalności, 4 mocne i sprawdzone kierunki studiów oraz nowoczesne systemy przekazywania i sprawdzania wiedzy.

W tym jesteśmy najlepsi

W roku akademickim 2019/2020 w WSPiA oferujemy Ci rozwijane i umacniane od wielu lat najlepsze kierunki studiów. Możesz wybrać: „administrację” (studia I i II stopnia), „bezpieczeństwo wewnętrzne” (studia I i II stopnia), „prawo” (5-letnie studia magisterskie) oraz „zarządzanie” (studia I stopnia). Na wszystkich kierunkach znajdziesz łącznie 23 atrakcyjne specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy!

ADMINISTRACJA

Na tym kierunku w WSPiA oferujemy Ci studia I stopnia lub – jeżeli już masz tytuł licencjata lub magistra – studia II stopnia. W obu przypadkach możesz wybrać formę studiowania czyli studia stacjonarne albo niestacjonarne. Uczelnia proponuje Ci także wiele ciekawych i atrakcyjnych specjalności dostosowanych do potrzeb pracodawców i kandydatów na studia. Możesz wybrać:

– finanse i rachunkowość,
– zarządzanie transportem – spedycją – logistyką,
– administrowanie firmą.
– zarządzanie zasobami ludzkimi,
– administrację celną i skarbową,
– administrację publiczną,
– e–administrację,
– administrację bezpieczeństwa wewnętrznego,
– organizację pracy socjalnej i resocjalizację,
– stosunki międzynarodowe,

W tegorocznej ofercie na kierunku „administracja” jest także nowa, atrakcyjna ze względu na RODO specjalność – ochrona informacji.

ZARZĄDZANIE

Na kierunku „zarządzanie” w WSPiA możesz uczyć się na studiach I stopnia – stacjonarnych lub niestacjonarnych. Po ich ukończeniu dajemy Ci możliwość kontynuowania nauki w WSPiA np. na specjalnościach biznesowych na studiach II stopnia na kierunku „administracja”.

Na kierunku „zarządzanie” masz do wyboru nasze sprawdzone specjalności:

-zarządzanie w biznesie,
– zarządzanie zasobami ludzkimi

oraz tegoroczne nowości:

– zarządzanie przedsiębiorstwem,
– zarządzanie menedżerskie,
– prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem,
– rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu.

Nowy kierunek studiowania

WSPiA od kilku lat proponuje kandydatom na studia na kierunkach „administracja” i „zarządzanie” nowatorską ofertę dydaktyczną nazwaną „administracja // zarządzanie”. Dzięki temu nie musisz podejmować decyzji o wyborze kierunku studiów w momencie składania podania. Przedmioty, które znajdziesz w planie studiów na pierwszym i drugim semestrze, mają charakter ogólny i wprowadzający. Mają on przygotować Cię do podjęcia decyzji o wyborze konkretnego kierunku studiów. Decyzję czy będzie to „administracja” czy „zarządzanie” podejmiesz dopiero pod koniec I roku. W kolejnych latach zdobędziesz już specjalistyczną wiedzę z zakresu kierunku, który wybrałeś.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Na tym kierunku również możesz wybrać studia stacjonarne albo niestacjonarne, pierwszego lub drugiego stopnia. Warto tu zaznaczyć, że WSPiA już w 2014 r. jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z kilkunastu w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. To świadczy o wysokim poziomie, doskonałej kadrze i bardzo dobrym programie studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Przygotowaliśmy dla Ciebie doskonałą, atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną.

Możesz wybrać jedną z 6 specjalności:

– cyberbezpieczeństwo,
– służby ochrony bezpieczeństwa publicznego,
– kryminalistyka i kryminologia,
– przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej,
– zarządzanie kryzysowe,
– bezpieczeństwo narodowe.

Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę nie tylko w służbach „mundurowych” ale także w wielu firmach, organizacjach i instytucjach związanych z ogólnie pojętym bezpieczeństwem.

PRAWO

WSPiA na studiach „prawniczych” oferuje kandydatom wiele autorskich rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i planów zawodowych. Jednym z nich jest możliwość wyboru ścieżki kształcenia: aplikacyjnej lub ogólnej. Pierwsza ścieżka ma przygotować Cię do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub aplikacji adwokackiej, notarialnej, radcowskiej czy komorniczej. Dzięki specjalistycznym, bezpłatnym zajęciom prowadzonym pod okiem doświadczonej kadry pracowników dydaktycznych i praktyków WSPiA przygotuje Cię do złożenia wybranego egzaminu aplikacyjnego.

Jeżeli jednak zamierzasz wybrać inną drogę kariery prawniczej, to propozycją dla Ciebie jest ścieżka kształcenia ogólnego. Po jej ukończeniu możesz podjąć zatrudnienie w zawodach i na stanowiskach, na których nie jest wymagane zdanie egzaminu na aplikację. Po takich studiach możesz pracować m.in. w Policji, Służbie Celnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, administracji publicznej (urzędy marszałkowskie, wojewódzkie, miejskie, gminne), obsłudze administracyjnej wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Możesz także założyć własną działalność gospodarczą np. w zakresie obsługi prawnej.

To nie koniec nowości dla kandydatów!

Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadziliśmy nowe możliwości studiowania specjalności. Jeżeli wybierzesz zaproponowaną specjalność, możesz ją studiować albo tradycyjnie lub w trybie indywidualnym (nauka odbywa się wtedy pod kierunkiem przydzielonego Ci opiekuna dydaktycznego).

Praktyka czyni mistrza

W WSPiA odchodzimy od tradycyjnych form dydaktycznych – ograniczamy liczbę wykładów i wprowadzamy bardziej praktyczne zajęcia. Przedmioty realizowane są w formie dualnej, triad i quadriad złożonych z: warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów i pracowni praktycznych. Podczas takich zajęć nasi studenci uczestniczą m.in. w grach decyzyjnych, zabawach logicznych oraz rozwiązują kazusy i casestudy. Naszą nową propozycją są także „Kliniki Dydaktyczne”, podczas których zajęcia prowadzą grupy studentów. Pod okiem praktyków rozwiązują kazusy, dyskutują i uczą innych. Studenci uczestniczą również w symulowanych rozprawach sądowych, oględzinach miejsca zdarzenia, wyjazdach studyjnych, zajęciach z użyciem symulatora wirtualnej sceny zbrodni oraz zajęciach w uczelnianym laboratorium kryminalistycznym itp.

W WSPiA stawiamy na nowoczesność

W WSPiA od ponad dwóch lat realizujemy innowacyjny program edukacyjny nazwany „Nowoczesna Uczelnia”. Składa się on z trzech oryginalnych w skali kraju projektów podnoszących efektywność i atrakcyjność studiowania. Są to:
EDR (EDUKATOR) – nowoczesny asystent studenta on-line;
SBS, czyli „step by step – krok po kroku”
– oraz MIX EDUKACYJNY.
W ten sposób podnosimy poziom i efektywność nauczania.

Wprowadziliśmy podział przedmiotów na różne kategorie

W WSPiA zróżnicowaliśmy formy zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. Przedmioty z planu studiów podzieliliśmy na: wiodące, kierunkowe, specjalizacyjne i inne. Wiedza studenta sprawdzana jest za pomocą egzaminów ustnych, rozmówek profesorskich, prac zaliczeniowych pisanych przy komputerze, zaliczeń praktycznych oraz w systemie SBS w „Sali Tortur”.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa przestawiła się również na system punktowy. Każdy przedmiot podzielony został na tematy. Student może zaliczyć je w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby uzyskać pozytywną ocenę, trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Po pierwsze – za zaliczone tematy. Po drugie – za aktywność na zajęciach, po trzecie – za aktywność pozadydaktyczną i po czwarte – za obecność na zajęciach. Dzięki takim rozwiązaniom nowy system ma uczyć samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie.

II tura rekrutacji na studia rozpoczęła się 8 sierpnia 2019 r. Kandydaci dokonują najpierw rejestracji on-line w systemie e-rekrutacja. Następnie (przed upływem terminu rekrutacji, tj. do 28 września br.) zobowiązani są do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Biura rekrutacyjnego WSPiA w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 oraz na stronie www.wspia.eu.

źródło: materiały nadesłane

Tekst sponsorowany

02-09-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.