REKLAMA

Sięgaj po fundusze w 2017 roku

Myślisz o wsparciu z funduszy europejskich (FE)? Sprawdź, czy Twoje przedsięwzięcie ma szansę na dofinansowanie. Zaglądamy do harmonogramu konkursów w obszarach wspieranych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP), zaplanowanych na ostatni kwartał 2017 roku.

fundusze europejskie


Usługi społeczne

Jeszcze w tym roku zaplanowano szereg konkursów w obszarze integracji społecznej. Ich łączna pula to ponad 60 mln zł. Nabory ruszają od października. Dofinansowanie otrzymają projekty, które za pomocą różnych narzędzi (np. terapii, szkoleń, doradztwa, opieki, asysty, staży, praktyk) będą wspierały mieszkańców województwa, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub są zagrożeni ubóstwem. Jakie działania będą możliwe do realizacji? Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej realizowane w warsztatach terapii zajęciowej; działalność w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej przez Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej; rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez wsparcie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, wykorzystanie dziennych opiekunów czy asystentów osób niesamodzielnych; poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej; tworzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, opieki długoterminowej, dziennych placówek opieki nad osobami z niepełnosprawnościami czy teleopieka. Usługi te mają na celu likwidację szeroko pojętych barier, pomóc odnaleźć się na rynku pracy i w życiu.

W październiku pojawią się również nowe możliwości dla podmiotów z zakresu ochrony zdrowia. Szpitale, przychodnie i inne placówki medyczne będą mogły starać się o pozyskanie unijnego wsparcia na głęboką modernizację energetyczną budynków. Pula konkursu to 30 mln zł.

Myślisz o założeniu żłobka lub klubu malucha? Prowadzisz miejsce opieki dla dzieci do lat 3?  Już w listopadzie ruszy nabór wniosków wspierający tworzenie dodatkowych miejsc opieki  nad dziećmi do lat 3. Jego pula wyniesie aż 25 mln zł. Dofinansowanie będzie można otrzymać na założenie nowego żłobka czy też klubu dziecięcego, jak również na jego funkcjonowanie. Stwórz dla nich miejsce przyjazne do dalszego rozwoju!


Podkarpacki rynek pracy

Dla regionalnych instytucji w listopadzie otwierają się możliwości pozyskania pieniędzy na poprawę sytuacji osób bezrobotnych. Masz duszę społecznika? Chcesz realizować projekty, które pomogą innym poruszać się po rynku pracy? Jeśli będą obejmować m.in. pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, oferować staże, praktyki, szkolenia czy też inne formy aktywizacji prowadzące do podniesienia kompetencji zawodowych lub zdobycia cennego doświadczenia – ten konkurs jest dla ciebie. O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego. Do rozdysponowania jest aż 95 mln zł.


Lokalna gospodarka i rozwój

W grudniu ponownie otworzą się możliwości pozyskania pieniędzy  dla podkarpackich firm. O zastrzyk gotówki z UE mogą się starać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) stawiający na projekty badawczo-rozwojowe oraz ich wdrożenie. Prowadzisz lub planujesz prace, dzięki którym na rynek wprowadzisz nowe lub ulepszone produkty, technologie czy usługi? Aplikuj! Do rozdysponowania jest aż 80 mln zł.

Z kolei 30 mln zł to pula środków z RPO WP przeznaczonych na promowanie przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Wsparcie uzyskają projekty dotyczące przygotowania stref aktywności gospodarczej, czyli terenów atrakcyjnych dla inwestorów.

Jesteś pracodawcą i zdajesz sobie sprawę, jak ważne dla rozwoju firmy jest podniesienie kompetencji Twoich pracowników? Siedziba lub oddział Twojej firmy znajduje się na terenie powiatu przemyskiego (grodzki i ziemski), jarosławskiego, lubaczowskiego  lub przeworskiego? Już w listopadzie rusza nabór zmierzający do wyłonienia operatora. Śledź z uwagą, kiedy możesz doszkolić pracownika, jeśli taka potrzeba wynika z diagnozy potrzeb rozwojowych Twojej firmy. Mogą to być rozmaite szkolenia realizowane stacjonarnie lub w formie e-learningu, doradztwo, mentoring czy nawet studia podyplomowe. Środki przeznaczone w ramach konkursu to ponad 5 mln zł.


Znajdź konkurs dla siebie

Informacje o planowanych konkursach znajdziesz w harmonogramie naborów wniosków dostępnym na stronie internetowej RPO WP w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami – Harmonogramy” (rpo.podkarpackie.pl). Jeśli jesteś zainteresowany konkretnym konkursem, szczegółowe informacje na jego temat udzielą Ci pracownicy instytucji organizującej konkurs lub konsultanci Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

 

projekt

Artykuł sponsorowany
25-09-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Poprzedni artykuł:
«