REKLAMA

Dotacje finansowe i wsparcie w zakresie Ekonomii Społecznej

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle zaprasza osoby i instytucje działające lub zamierzające rozpocząć działalność w sektorze Ekonomii Społecznej do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Działania 8.5 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle oferuje:
– doradztwo ogólne, biznesowe i specjalistyczne,
– szkolenia ogólne, kompetencyjne i zawodowe,
– wyjazdy studyjne,
– dotacje na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych w wysokości (stan na 01.08.2017) 26.121,30 PLN na osobę,
– finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2000,00 PLN miesięcznie na każde stworzone miejsce pracy (przez okres 12 miesięcy od zatrudnienia pracownika),
– pakiety marketingowe w wysokości do 5.300,00 PLN dla jednej instytucji,
– bezpłatne usługi księgowe,
– audyty prawne, finansowe i produktowe,
– bezpłatne wparcie Inkubatorów Help Desk oraz Lokalnych Biur Sprzedaży,
– granty na realizację przedsięwzięć związanych z Ekonomią Społeczną w wysokości do 9.000,00 PLN dla jednego wnioskodawcy,
– wiele innych form wsparcia.

1 - glówne

POWES Jasło kieruje swoją ofertę do osób fizycznych i osób prawnych z terenu powiatów:
– jasielskiego,
– krośnieńskiego,
– miasta Krosna,
– brzozowskiego,
– sanockiego,
– leskiego,
– bieszczadzkiego.

UWAGA:
O wsparcie biznesowe, w tym dotacje i finansowe wsparcie pomostowe mogą ubiegać się istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne spoza terenu działania POWES Jasło, mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, jednak w ograniczonej liczbie, tj. nie więcej niż 20% wspartych Przedsiębiorstw Społecznych.

Zapraszamy na stronę www.pakd.pl

3

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurach projektu:

Jasło
Inkubator HELP DESK
ul. Staszica 7 (I piętro),
PAKD
ul. Kadyiego 12
tel. 508 030 626
e-mail: powes@pakd.pl
tel. 508 030 632

Ustrzyki Dolne
ul. 1go maja 16
tel. 13 469 72 97 Pani Iwona Gradkowska
e-mail: i.gratkowska@fundacjatarnowskiego.pl

4 - logotypy do wnetrza artykulu

2

Artykuł sponsorowany

07-08-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: