REKLAMA

OGŁOSZENIE PRZETARGU: Malowniczo położone działki nad Osławą

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2014r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:

-Nieruchomość, objęta KS1S/00042785/2, oznaczona numerem działki 818/5 o pow. 0,4272 ha wraz z 1/3 udziału w działkach nr 818/2 o pow. 0,0389 ha, i nr 818/4 o pow. 0,0443 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna.
cena wywoławcza 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych)
wadium 4 000,00 zł
Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

-Nieruchomość, objęta KS1S/00042785/2, oznaczona numerem działki 818/6 o pow. 0,3268 ha wraz z 1/3 udziału w działkach nr 818/2 o pow. 0,0389 ha, i nr 818/4 o pow. 0,0443 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna,
cena wywoławcza 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych)
wadium 4 000,00 zł
Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

-Nieruchomość, objęta KS1S/00042785/2, oznaczona numerem działki 818/7 o pow. 0,4272 ha wraz z 1/3 udziału w działkach nr 818/2 o pow. 0,0389 ha, i nr 818/4 o pow. 0,0443 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna,
cena wywoławcza 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych)
wadium 4 000,00 zł
Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Działki malowniczo położone nad rzeką Osława, w ich sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od północnego wschodu graniczą z lasem, południowego wschodu z polami uprawnymi, od południa z drogą. Działki w swej północnej części są ukształtowane płasko zaś w części południowo wschodniej teren stanowi skarpę. Dojazd do działek drogą wewnętrzną oraz działkami nr 818/2 i 818/4 przeznaczonymi pod drogę dojazdową.
Wniesienie wadium w terminie do dnia 16 maja 2014 r.
Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bakowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.
Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Zagórz

Og Jordan Fire Red,
Jordans For Sale,
Raptor 7s 2012,

12-05-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym: