REKLAMA

STRACIŁAŚ/EŚ PRACĘ W AUTOSANIE ? MASZ SZANSĘ NA WŁASNĄ FIRMĘ LUB SZKOLENIE I STAŻ

SANOK / PODKARPACIE. Od 01.02.2014 r. Bieszczadzkie Forum Europejskie w partnerstwie z Podkarpacką Izbą Gospodarczą realizuje projekt „Nowe perspektywy”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu leskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, przemyskiego, krośnieńskiego, miasta Krosna lub Przemyśla, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy Autosan, znajdują się w okresie wypowiedzenia lub są zagrożone utratą pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

W ramach projektu można otrzymać wsparcie w kwocie do 40 tys. złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ale to nie wszystko, bo przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia własnego biznesu można uzyskać dodatkowe tzw. wsparcie pomostowe w wysokości 1 600 złotych (miesięcznie) z możliwością przedłużenia na kolejne 6 miesięcy.

Osoby uczestniczące w projekcie będą mieć możliwość udziału w szkoleniach i spotkaniach z doradcami, które wyposażą ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia firmy.

Dla osób, które nie będą zainteresowane własną działalnością gospodarczą oferujemy możliwość przekwalifikowania się – udział w bezpłatnym kursie na operatora koparko-ładowarki. Osoby, które odbędą ten kurs zostaną skierowane na 6-miesięczny płatny staż w jednej z sanockich firm z gwarancją późniejszego zatrudnienia na okres 3 miesięcy.

Do rozdysponowania jest ponad półtora miliona złotych i to wszystko dla byłych pracowników Autosanu.

Rekrutacja: kwiecień 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu:

www.noweperspektywy.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Tekst sponsorowany

Jordan 7 Raptor,
Air Jordan 7,
Raptor 7s For Sale,

07-04-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym: