REKLAMA

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania funduszy

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZAGÓRZ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PODINSPEKTORA ds. POZYSKIWANIA FUNDUSZY W REFERACIE ROZWOJU I GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:

1)        obywatelstwo polskie,
2)        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)        brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)        nieposzlakowana opinia,
5)        wykształcenie wyższe,
6)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7)        biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru są dostępne pod adresem:

http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17934,23779/23779/art11965.html

źródło: UMiG Zagórz
Bred 11s,
Bred 11s Jordans,
Jordan 11 Retro,

06-03-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym: