REKLAMA

„Bieszczadzkie Lokomotywy Biznesu” wręczone!

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W piątek 7 lutego br. w Hotelu „Nad Osławą” odbyło się doroczne spotkanie władz lokalnych i przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Zagórz. Samorządowo – biznesowe forum ma już wieloletnią tradycję. Jego tegoroczną odsłonę uświetniło rozstrzygnięcie tytułowego konkursu.

– Za pośrednictwem tego konkursu chcielibyśmy, co roku wyróżniać lokalnych przedsiębiorców mających szczególne zasługi na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego naszej gminy i regionu – wyjaśnia Ernest Nowak – burmistrz Zagórza i zarazem pomysłodawca plebiscytu. Pierwsza, historyczna nagroda w inauguracyjnej edycji konkursu „BIESZCZADZKIE LOKOMOTYWY BIZNESU” przypadła Grupie ADR.

Międzynarodowa Grupa ADR funkcjonuje już od ponad 50 – ciu lat. Jest jednym z liderów rynku światowego i bezdyskusyjnym liderem na rynku europejskim w produkcji i obrocie osiami, półosiami, hamulcami i zawieszeniami. Na terenie Polski Grupa reprezentowana jest przez firmy ATW S.A. oraz WPS Sp. z o.o., które funkcjonują na terenie zagórskiej dzielnicy przemysłowej Zasław.  Laureat nagrody rozpoczął swą działalność w Zagórzu w roku 1996 wypełniając lukę po upadającym zakładzie przyczep i naczep „Zasław”. W ciągu tych blisko 20 – tu lat Grupa ADR aktywnie kreuje współczesny pejzaż społeczno – gospodarczy nie tylko Gminy Zagórz ale całego regionu bieszczadzkiego. W chwili obecnej oba zakłady zatrudniają ponad pół tysiąca pracowników. Grupa ADR cały czas dynamicznie się rozwija m.in. kupując i zagospodarowując kolejne hale po firmie ZPiN. Wartość inwestycji z tego tytułu tylko w ubiegłym roku zamknęła się kwotą około 15 mln zł. Firma ATW jest jednym z najlepszych podatników w Gminie Zagórz. Wypracowane zyski w dużej części są reinwestowane w rozwój firmy. Kupowane są kolejne nowoczesne maszyny, budynki i są czynione nakłady inwestycyjne na ich modernizację i przebudowę. Planowana jest dalsza ekspansja firmy. ATW wykazuje dużą wrażliwość na rozmaite inicjatywy społeczne. Pamiątkową statuetkę i gratulację z rąk: burmistrza Ernesta Nowaka i przewodniczącego Rady Miejskiej w Zagórzu Jana Różyckiego odebrali przedstawiciele Grupy ADR tj.  Luigi Canti oraz Piotr Jonarski.

Podczas uroczystej gali, konkursowym wyróżnieniem uhonorowano firmę „FALLKLANDY” Stanisław i Edward Fal Spółka Jawna. Wyróżnione przedsiębiorstwo ma swoja siedzibę w miejscowości Zahutyń. Współwłaścicielami firmy są bracia: Stanisław Fal i Edward Fal. Firma założona została w 1993 roku, w 2002 roku przekształciła się w spółkę cywilną, a w 2007 roku w spółkę jawną. Specjalnością firmy są bębny kablowe wykonywane zgodnie z PN. W ciągu ponad 20 lat działalności firma przeobraziła się z małego, rodzinnego zakładu w lokalnego lidera innowacyjności. Te pozytywne przemiany były możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu środków Unii Europejskiej. W 2010 roku firma zakończyła realizację projektu pn. „Wzrost innowacyjności Firmy Fallklandy w Zahutyniu poprzez zakup linii do zbijania tarcz głównych bębna drewnianego”. Wartość całego zadania zamknęła się kwota około 800 tys. Euro przy poziomie dofinansowania w wysokości ponad 1,8 mln zł. Sukces tego przedsięwzięcia zachęcił firmę do dalszego aplikowania o środki unijne czego owocem stała się kolejna dotacja w kwocie 475 tys. zł z przeznaczeniem na zakup linii technologicznej do przecierania surowca tartacznego uzyskana w ramach ubiegłorocznego naboru do RPO. Statuetkę oraz gratulacje od przedstawicieli zagórskiego samorządu odebrał Stanisław Fal – współwłaściciel „Fallklandów”.

W chwili obecnej firma na podstawie umów o pracę zatrudnia 30 pracowników i 5 pracowniczek. O skali produkcji najlepiej świadczy fakt, iż Fallklandy w skali roku  przerabiają średnio około 14 tys. metrów sześciennych surowca tartacznego.

Wzorem lat ubiegłych tradycyjnym elementem spotkania była część informacyjno – szkoleniowa poświęcona m.in. możliwościom pozyskiwania dodatkowych funduszy na rozwój działalności gospodarczej. Licznie zgromadzeni przedsiębiorcy (ponad 60 osób) uzyskali informacje na ten temat podczas prezentacji, które przedstawili: Marcin Dojnik – ekspert Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Rzeszowie, Zbigniew Daszyk – wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku, Bogusław Połdiak – dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku, oraz  Adam Basak – prezes Bieszczadzkiego Forum Europejskiego w Lesku.

źródło: Gmina Zagórz
Bred 11s Jordans,
Bred 11s For Sale,
Bred 11s,

12-02-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym: