REKLAMA

VI Spotkania Ekumeniczne w Myczkowcach (PROGRAM)

MYCZKOWCE. 13 października odbędą się VI Spotkania Ekumeniczne przy Centrum Kultury Ekumenicznej w Ośrodku Caritas w Myczkowcach. W programie konferencja naukowa „NA POGRANICZU POLSKO – SŁOWACKO – UKRAIŃSKIM”.

Program:

9.30 – Sesja naukowa „NA POGRANICZU POLSKO – SŁOWACKO – UKRAIŃSKIM; RELIGIE -WYZNANIA- OBRZĄDKI”
13.30 – Obiad
15.00 – Nabożeństwo Ekumeniczne
16.30 – Biesiada przy śpiewach zespołu „Wieśniarki regionalne z Cisnej”

Program konferencji:

9.30 – Otwarcie konferencji
9:40 – 10:00
1. Słowiańska misja Cyryla i Metodego
– ks. Prof. dr hab. Leonard Górka SVD, KUL.
10:00 – 10:20
2. Wczesnośredniowieczne świadectwa chrześcijaństwa w dorzeczu Sanu
– mgr Jerzy Ginalski – Dyrektor MBL w Sanoku
10:20 – 10:40
3. Wpływ katolicyzmu na budowanie relacji między wyznaniowych na pograniczu – ks. dr Jerzy Kurcek
10:40 – 11:00
4. Wyznanie Mojżeszowe na pograniczu (kultura, liturgia, symbolika)
Prof. nadzw. Dr hab. Wacław Wierzbieniec – Rektor PWSTE w Jarosławiu
mgr Ireneusz Thomas PWSTE w Jarosławiu

Przerwa

11:30 – 11:50
5. Teologia ikony – mgr Katarzyna Winnicka – Muzeum Historyczne w Sanoku
11:50 – 12:10
6. Teologia i symbolika świątyni na przykładzie cerkwi w Morochowie
– ks. prot. mgr Julian Felenczak – dziekan dekanatu sanockiego
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
12:10 – 12:30
7. Teologia i symbolika kościoła rzymsko – katolickiego
– ks. mgr Mikołaj Niedojadło KUL
12:30 – 12:50
8. Między kościołem, cerkwią a kirchą
– Ks. Prof. Dr hab. Stanisław Nabywaniec Uniwersytet Rzeszowski

9. Dyskusja panelowa

 

Dyrektor OWR Caritas w Myczkowcach
ks. Bogdan Janik
Fire Red 5 Black Tongue,
Air Jordan Fire Red 5,
Fire Red 5 2013,

09-10-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym: