REKLAMA

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza szósty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2012r. o godz. 9:00 siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu są:

– Nieruchomość, objęta KS1S/00046352/6, oznaczona numerem działki 3012 o pow. 0,0450 ha, położona w Zagórzu. Działka ma kształt prostokąta, stanowi teren o łagodnym spadku w kierunku północno-zachodnim. Położona w pasie działek budowlanych między ulicą Kruczą i równoległą do niej ewidencyjną drogą gruntową.
cena wywoławcza 22 500,00 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych )
wadium 2 300,00 zł

– Nieruchomość, objęta KS1S/00046352/6, oznaczona numerem działki 3013 o pow. 0,0450 ha, położona w Zagórzu. Działka ma kształt prostokąta, stanowi teren o łagodnym spadku w kierunku północno-zachodnim. Położona w pasie działek budowlanych między ulicą Kruczą i równoległą do niej ewidencyjną drogą gruntową.
cena wywoławcza 22 500,00 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych )
wadium 2 300,00 zł

Wniesienie wadium w terminie do dnia 9 listopada 2012 r.

Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu.

Dodatkowe informacje:
Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.
Black Grape 5 Jordans,
Air Jordan Black Grape 5,
Black Grape 5 Release Date,

15-10-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym: