REKLAMA

Frontem do inwestora!

GMINA ZAGÓRZ. Od 27 sierpnia bieżącego roku zaczął obowiązywać Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla Terenów Przemysłowych „STREFA GOSPODARCZA – I” usytuowanej w zagórskiej dzielnicy Zasław.

Pozytywne zmiany związane z tym aktem prawnym już wkrótce zaowocują nowymi miejscami pracy.

W 2005 r. staraniem ówczesnego burmistrza Zagórza Jacka Zająca została utworzona strefa ekonomiczna. Niestety w następnych latach nie kontynuowano przygotowania terenów pod inwestycje dające nowe miejsca pracy. Zaległości w szybkim tempie należało nadrobić, aby stworzyć inwestorom optymalne warunki do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Na początku 2011 r, obecny gospodarz zagórskiej gminy Ernest Nowak zainicjował prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rada Miejska w Zagórzu w dniu 28.11.2011 r. podjęła uchwałę o zmianie Studium. Następnie przystąpiono do uchwalenia MPZP. Projekt planu pozytywnie przeszedł procedurę konsultacji społecznych dzięki czemu Rada Miejska w Zagórzu mogła go zatwierdzić 16 lipca 2012r. Następnie plan został zalegalizowany przez Wojewodę Podkarpackiego.

Wielomiesięczna i żmudna procedura prawno – urbanistyczna objęła obszar położony w przemysłowej części dzielnicy Zagórza – Zasław o łącznej powierzchni ok. 43,53 ha, z czego ponad 11 – ha stanowi Podstrefa Zagórz, wydzielona w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec. Co ciekawe ostatni obowiązujący tu Plan Przestrzennego Zagospodarowania Miasta i Gminy Zagórz zatwierdzono na początku lat… osiemdziesiątych ubiegłego wieku

– Z uwagi na to, że dokument ten utracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r wszelkie dotychczasowe działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu terenu prowadzone były na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, co znacznie wydłużało proces inwestycyjny i tym samym zniechęcało inwestorów do inwestowania – wyjaśnia Małgorzata Ząbkiewicz – kierownik Referatu Architektury, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz.

– Niedawno ogłoszony został przetarg na sprzedaż 4 – hektarowego terenu inwestycyjnego położonego w naszej, zasławskiej, podstrefie ekonomicznej. Obszar ten jest w polu zainteresowania poważnych inwestorów. Nowy plan znacząco podnosi atrakcyjność inwestycyjną naszej oferty. Wiele wskazuje na to, że nasze działania już wkrótce przełożą się na nowe miejsca pracy – podkreśla Ernest Nowak

W zagórskiej gminie każdy potencjalny inwestor niezależnie od skali planowanych przedsięwzięć może liczyć na jednakowo wysoką przychylność ze strony lokalnych władz. Stąd też oprócz ofert wymagających wielomilionowych nakładów Gmina Zagórz ma również atrakcyjne propozycje dla inwestorów o mniejszych możliwościach finansowych.

źródło: Gmina Zagórz
White Infrared 6s For Sale,
Taxi 12s For Sale,
Cheap Taxi 12s,

06-09-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym: