REKLAMA

Startuje zagórska „plażówka” (REGULAMIN)

ZAGÓRZ. Już 7 lipca odbędzie się inauguracyjny turniej Pucharu Zagórza w siatkówce plażowej. Zawodnicy walczyć będą o Puchar Dyrektora MGOKiS w Zagórzu. Przedstawiamy regulamin zawodów. Patronem medialnym imprezy jest Esanok.pl.

REGULAMIN Pucharu Zagórza w siatkówce plażowej 2012:

1. Organizator rozgrywek: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu
2. Patronat medialny: Portal internetowy www.esanok.pl
3. Cele Pucharu Zagórza w siatkówce plażowej: a) popularyzacja siatkówki plażowej b) aktywne spędzenie wolnego czasu
4. Miejsce turnieju: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Zakucie” w Zagórzu
5. Zgłoszenia do turniejów: Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 minut przed rozpoczęciem turnieju u organizatora turnieju; zespoły zgłoszone w tym terminie rozstawione zostaną wg losowania, które nastąpi zaraz po zakończeniu zgłoszeń.

6. Przepisy szczegółowe:

a) Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z międzynarodowymi przepisami siatkówki plażowej, organizatorowi przysługuje prawo zmiany przepisów dotyczących liczby setów koniecznych do wygrania meczu oraz liczby punktów, jaką należy uzyskać, aby wygrać seta. O zmianach tych organizator musi poinformować uczestników przed rozpoczęciem turnieju.
b) W zawodach mogą brać udział mężczyźni i kobiety bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
c) Turnieje będą rozgrywane systemem podwójnych eliminacji (tzw. „brazylijskim”).
d) Organizator może dostosować system gier do liczby zgłoszeń informując o tym przed rozpoczęciem turnieju.
e) W sytuacji, gdy warunki atmosferyczne będą bardzo niekorzystne organizator może odwołać turniej.
f) O wygranej w Letnim Grand Prix Gminy Zagórz w Siatkówce Plażowej 2012 decyduje łączna ilość punktów uzyskanych w całym GP, po wszystkich turniejach UZYSKANA PRZEZ TE SAME PARY.
g) Punkty rankingowe zdobyte przez drużynę w poszczególnych turniejach będą decydowały o rozstawieniu w kolejnych turniejach ( rozstawiane będą cztery pierwsze pary klasyfikacji ogólnej ).
h) W przypadku, gdy jedna z drużyn nie stawi się w wyznaczonym przez organizatora terminie, wynik nieodbytego spotkania weryfikowany jest na korzyść drużyny przeciwnej jako walkower.
i) Zespół składa się z dwóch zawodników plus jeden zawodnik rezerwowy .
j) Każdej drużynie przysługują jedna przerwa (60sek.)
k) Punktacja w turnieju:
1 miejsce – 10 pkt
2 miejsce – 7pkt
3 miejsce – 5 pkt 4 miejsce – 3 pkt
Za każde następne miejsce przysługuje 1 pkt
l) W przypadku gdy któregoś zawodnika z pary głównej zastępuje zawodnik rezerwowy, zawodnik który nie gra z pary głównej nie może tworzyć nowej pary w turnieju.

7. Postanowienia końcowe a. zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
b. zawodnicy niepełnoletni mogą startować za pisemną zgodą rodziców, opiekunów ( formularz dostępny u organizatora tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu oraz jego stronie internetowej http://mgokis.zagorz.pl/ )
c. w sytuacjach problemowych, spornych, ostateczną decyzje podejmuje sędzia oraz organizator turnieju.
d. organizator NIE odpowiada za rzeczy wartościowe oraz sprzęt sportowy pozostawiony na terenie obiektu.
e. w sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator.

Gamma Blue 12s,
Jordan Gamma Blue 12,
Gamma Blue 12,

02-07-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym: