REKLAMA

„III Bieg Sokoli – Przypomnienie Rotmistrza Witolda Pileckiego”

SANOK. „III Bieg Sokoli – Przypomnienie Rotmistrza Witolda Pileckiego” organizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku. Bieg organizowany jest dla dzieci, młodzieży i dla  dorosłych przez TG „Sokół” w Sanoku.

W biegu może wziąć udział uczeń, posiadający:
– zgodę rodziców lub aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo w biegu na wybranym dystansie,
–  legitymację szkolną.

W biegu głównym może wziąć udział każdy kto:
– ukończył 18 rok życia,
– podpisał oświadczenie o stanie swojego zdrowia lub przedstawił aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo w biegu długodystansowym.

Cel Biegu:
– popularyzowanie wśród młodzieży postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, jego życia i postaw patriotycznych,
– kontynuacja realizacji hasła sokolego: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
– włączanie młodzieży do działalności „Sokoła”.

Zasady finansowania:
– koszty uczestnictwa w biegu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,
– koszty związane z organizacją zawodów pokrywa: organizator 57%, Urząd Miasta Sanoka 43%

Termin i miejsce – 23.05.2012 r. – środa – Sanok, Stadion „Wierchy”.

Grupy wiekowe, dystans, czas startu:
I grupa – SP dziewczęta – sztafeta 4 x 100 m – start ~1000 i sztafeta szwedzka 400 x 300 x 200 x 100 m – start ~10:15.

II grupa – SP chłopcy – sztafeta 4 x 100 m – start ~1030 i sztafeta szwedzka 400 x 300 x 200 x 100 m – start ~10:45.

III grupa – Gimnazjum, dziewczęta – sztafeta 4 x 100 m – start ~1100 i sztafeta szwedzka 400 x 300 x 200 x 100 m – start ~11:15.

IV grupa – Gimnazjum, chłopcy – sztafeta 4 x 100 m – start ~1130 i sztafeta szwedzka 400 x 300 x 200 x 100 m – start ~11:45.

Do biegów sztafetowych dopuszcza się po jednej drużynie 16 osobowej z każdej szkoły z naszego powiatu.

V grupa – Ponadgimnazjalne dziewczęta  –  dystans: 800 m – start ~12:00.

VI grupa – Ponadgimnazjalne chłopcy  –  dystans: 1 200 m – start ~12:15.

VII gr. – Bieg główny dla kobiet (18 lat i więcej) – bieg australijski – start ~12:30.

VIII gr. – Bieg główny dla mężczyzn (18 lat i więcej) – bieg australijski – start ~12:45.

W biegu australijskim przewiduje się 7 okrążeń.

Przed biegiem ustalona zostanie liczba odpadających po każdym okrążeniu.

Odpowiedzialni:
– za przebieg biegu odpowiada mgr Ryszard Długosz tel. 681 834 969
– zabezpieczenie bezpośrednie stanowią osoby według załączonej listy.

Zgłoszenia kierować na adres: sokol@sokolsanok.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu startu w sekretariacie biegu w godz. od 9 20 do 9 50.

Zwycięzcy otrzymają dyplomy, upominki, nagrody.

Zwycięskie sztafety z każdej grupy otrzymają również nagrody dla szkół (150, 110, 70 zł).

W biegu australijskim nagrody: 200, 150, 100 zł.

2 nagrody specjalne europosła Tomasza Poręby – wycieczka do Brukseli – przyznane zostaną dla najlepszych w biegu głównym: uczennicy i ucznia lub studentki i studenta z powiatu sanockiego.

Organizator zastrzega sobie zmiany Regulaminu.

Doraźna pomoc medyczna:
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku — lekarz dyżurny 1346 56 202.
– Szpitalny Oddział Ratunkowy – Dyspozytornia 13 46 56 100
– Gabinet lekarski – 13 46 56 155

Komenda Powiatowa Policji w Sanoku tel. 13 46 57 310.


air jordans,
carmine 6s for sale,
buy carmine 6s,

04-05-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym: